13. Στις επικείμενες εξετάσεις για τα μηχανολογικά οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο Μηχανολόγοι:

13. Στις επικείμενες εξετάσεις για τα μηχανολογικά οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο Μηχανολόγοι:

13. Στις επικείμενες εξετάσεις για τα μηχανολογικά οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο Μηχανολόγοι: 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Όχι. Μπορούν να είναι αντίστοιχων ειδικοτήτων όπως και στο σχήμα VALUER  για τον τομέα των ακινήτων.