Αθήνα 10/11/2018

sekesig

Αθήνα 10/11/2018

Αθήνα 10/11/2018 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Εκτιμητική Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων»

διάρκειας είκοσι (-20-) ωρών στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη