Αθήνα 13/04/2019

sekesig

Αθήνα 13/04/2019

Αθήνα 13/04/2019 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Εκτιμήσεις και συναφή θέματα που αφορούν ειδικά ακίνητα και ΗΜ εγκαταστάσεις»
διάρκειας πέντε (-5-) ωρών στην Αθήνα το Σάββατο,13 Απριλίου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη