Αθήνα 24/09/2019

sekesig

Αθήνα 24/09/2019

Αθήνα 24/09/2019 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Ασφάλιση επαγγελματικής Ευθύνης Εκτιμητών»
διάρκειας τριών (-3-) ωρών στην Αθήνα την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη