Αθήνα 24/11/2017

fotsig

Αθήνα 24/11/2017

Αθήνα 24/11/2017 134 89 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Ελεύθερα & ανοικτά εργαλεία τεχνολογίας και η χρήση τους στην Εκτιμητική»

διάρκειας τριών (-3-) ωρών στην Αθήνα την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

fotsig  sekesig vassig

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας