Αθήνα 25/01/2019

sekesig

Αθήνα 25/01/2019

Αθήνα 25/01/2019 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Εργασιακά και Νομικά θέματα που αφορούν τους εκτιμητές στην Ελλάδα»
διάρκειας τεσσάρων (-4-) ωρών στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη