Αθήνα 31/01/2020

sekesig

Αθήνα 31/01/2020

Αθήνα 31/01/2020 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή –
Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου»

διάρκειας πέντε (-5-) ωρών στην Αθήνα την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη