Σεμινάριο Αθήνας 1

fotsig

Σεμινάριο Αθήνας 1

Σεμινάριο Αθήνας 1 572 224 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Κτηματολόγιο»

διάρκειας έξι (-6-) ωρών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

fotsig  sekesig vassig

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας