Σεμινάριο Αθήνας 2

fotsig

Σεμινάριο Αθήνας 2

Σεμινάριο Αθήνας 2 134 89 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Κτηματολόγιο»

διάρκειας έξι (-6-) ωρών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

fotsig  sekesig vassig

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας