Σύνδεση
Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΑνακοινώσειςΑπόκτηση πιστοποίησης σχήματος REV

Απόκτηση πιστοποίησης σχήματος REV με προϋπόθεση την κατοχή πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη τα οποία κατέχουν την πιστοποίηση Valuer In Real Estate Property, θα μπορούν να αποκτήσουν την αναγνώριση REV της TEGoVA, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τριετή (36 μήνες) τεκμηριωμένη εμπειρία στη διενέργεια εκτιμήσεων μετά την απόκτηση του τίτλου Valuer in Real Estate Property.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στη διαδικασία είναι:

1. Κάτοχος πιστοποίησης / κάρτας Valuer in Real Estate Property της PEOPLECERT σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας,

2. Εκτιμητική εμπειρία μετά την λήψη της ανωτέρω Πιστοποίησης κατ' ελάχιστον τρία έτη (36 μήνες) ημερολογιακά (που να τεκμαίρεται στο διάστημα μετά την απόκτηση του τίτλου Valuer in Real Estate Property)

3. Eίκοσι (20) κατ' ελάχιστον εκθέσεις εκτίμησης τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων το 50% σύνθετες (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ). Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.

Σε συνέχεια των παραπάνω και για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία παρακαλούμε, να υποβάλετε στο Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 τα πιο κάτω δικαιολογητικά.

 
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο Σ.ΕΚ.Ε. ταχυδρομικώς (1 φυσικός φάκελος) και σε ηλεκτρονική μορφή στο email του Συλλόγου και είναι τα εξής:
 

  • Μια αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για τη συμμετοχή στη διαδικασία,   
  • Μία Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για την απόκτηση της αναγνώρισης REV
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας),   
  • Αντίγραφο της κάρτας PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας),
  • Στοιχεία που να αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική εμπειρία σας στο αντικείμενο των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από τιμολόγια ή βεβαίωση από το φορέα που εργάζεστε) στο διάστημα μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property,  
  • Πίνακα με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.), 
  • Πίνακα με είκοσι (20) εκθέσεις εκτίμησης (εκ των οποίων το 50% σύνθετες) που πραγματοποιήσατε τα τελευταία δύο χρόνια (από Σεπτέμβρη του 2017 και έπειτα), από τις οποίες δύο (2) σύνθετες σε φυσική μορφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, υπολογισμών και των υπογραφών σας (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.),
  • Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε. (εκδίδεται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου στα ταμειακά ενήμερα μέλη),
  • Καταθετήριο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ΕΥΡΩ) για το τέλος TEGoVA και για τη διαχείριση φακέλου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

               Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579
               IBAN: GR4601401010101002002228579

               Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/00696636
               IBAN: GR8301100800000008000696636

Σημείωση: Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου ο Σύλλογος θα επιστρέψει στον υποψήφιο το τέλος TEGoVA και διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (150 ΕΥΡΩ).

Όσα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 20 ώρες εκπαίδευσης, θα φροντίσει ο Σύλλογος να τους κατευθύνει σχετικά.


Συνημμένα θα βρείτε τις απαραίτητες αιτήσεις.Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας

 

 

 Συνημμένα:

 

 

Word Αίτηση Valuer to REV

Word Αίτηση REV