ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων

ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων

ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων 531 561 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η  ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

Εκτιμητή Ακινήτων

 Επιθυμητά προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού / Διαχείριση Ακινήτων) 
  • Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
  • Μέλος του RICS ή REV (ή με άμεση προοπτική να γίνει)
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Word/ Excel/ Powerpoint)
  • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 
  • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
  • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

E-mail: office@danos.gr

www.danos.gr

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια