Ζητείται μηχανικός

Ζητείται μηχανικός

Ζητείται μηχανικός 418 260 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ζητείται μηχανικός (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) για την εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα EVS (μετάβαση σε τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, αυτοψία, συλλογή συγκριτικών στοιχείων, ανάλυση αγοράς, σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κλπ) με γνώση Αγγλικών, με δυνατότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον και υπό συνθήκες χρονικής πίεσης,  σε τεχνικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Προϋπηρεσία επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aris@jca.gr