Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD 118 94 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD -> career@alsvit.com

•             Σύνταξη & επισκόπηση Τεχνικών Ελέγχων

•             Προετοιμασία μεταβίβασης ακινήτων

•             Επικοινωνία πελατών & συνεργατών

•             Σύνταξη αναφοράς προόδου

•             Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ ΤΕΙ

•             Πολύ καλή γνώση νόμων περί νομιμοποίησης & αυθαιρεσιών

•             3-6 έτη εμπειρίας στην τεχνική ωρίμανση ακινήτων

•              MS Office & Αγγλικών