Πιστοποιημένος Εκτιμητής – Εμπορικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας

Πιστοποιημένος Εκτιμητής – Εμπορικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας

Πιστοποιημένος Εκτιμητής – Εμπορικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας 182 54 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Arbitrage Real Estate, εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας με έδρα την Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο, αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή – εμπορικό σύμβουλο ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στο τμήμα Εκτιμήσεων, Έρευνας & Συμβουλευτικής της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες και χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας περιγράφονται ΕΔΩ