ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 199 117 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναζητά έναν εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

·       Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 

·       Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων

·       Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου

·       Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη

·       Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)

·       Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:

·       Σταθερές αποδοχές

·       Bonus βάσει επίτευξης στόχων

·       Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@skaegis.gr), υπόψη κας Μαντιόγλου.

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια