ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ανανέωσε για τρίτη χρονιά, το Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών Ακινήτων Ελλάδος. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο καλύπτει την όποια απαίτηση καταλογιστεί από δικαστήριο στον εκτιμητή από ευθύνη εξ αμελείας,  με όριο τις 500.000 ευρώ ανά περιστατικό και με απαλλαγή 2.500 ευρώ.

Προκειμένου ο εκτιμητής να μην πληρώνει νομικά έξοδα, αν προκύψουν μέχρι το ποσό των 2.500 ευρώ που είναι η απαλλαγή -όπως έτυχε πέρυσι με  συναδέλφους μας- συμπληρωματικά της απαλλαγής του συμβολαίου  μας, σας προωθούμε ειδική συμφωνία  με προνομιακούς όρους με την εταιρία ARAG. Σύμφωνα με αυτή θα μπορούν να καλυφθούν νομικά έξοδα και ειδικά όταν είναι ποσά μέχρι 2.500 €, που είναι η  απαλλαγή για τους ασφαλισμένους στο ομαδικό αστικής ευθύνης.  

Τo προτεινόμενο ασφαλιστικό πρόγραμμα νομικής προστασίας Ελεύθερου  Επαγγελματία θα καλύπτει  συνολικά τις νομικές σας ανάγκες στην επαγγελματική σας δραστηριότητα και θα αφορά όλα τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε.  είτε πρόκειται για εταιρείες, φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), ασφαλισμένα ή μη στο Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής, καθώς και την προσφορά ασφάλισης που ισχύει  για τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. στο πρόγραμμα ΔΠ146 (Νομική Προστασία Ελευθέρων Επαγγελματιών).

Θα ισχύσει έκπτωση στα ασφάλιστρα αναλόγως του αριθμού των ασφαλιζομένων, η οποία θα κοινοποιηθεί  μετά το πέρας της  διαδικασίας συμπλήρωσης των αιτήσεων.

Αιτήσεις συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες μπορούν να αποσταλούν μέχρι  31/10/2021 στο email fkalantoni@gmail.com . 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής  η ασφαλιστική θα αποστείλει το ειδοποιητήριο πληρωμής και αμέσως μετά την κατάθεση σας το ασφαλιστήριο νομικής προστασίας σας.

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε  επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σύμβουλο του Συλλόγου, κα Θεονύμφη Καλαντώνη στο 6972324726.

ΕΓΓΡΑΦΑ:

·         ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

·         ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με εκτίμηση,

— 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                          Γενικός Γραμματέας