Πρόσληψη Διοικητικού – Οικονομικού Υπαλλήλου για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος

Πρόσληψη Διοικητικού – Οικονομικού Υπαλλήλου για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος

Πρόσληψη Διοικητικού – Οικονομικού Υπαλλήλου για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος είναι επαγγελματικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Στόχος του Συλλόγου είναι η συλλογική εκπροσώπηση των Εκτιμητών  που αναλαμβάνουν εκτιμήσεις για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες:

·              Διαχείριση προγράμματος ERP (τιμολόγηση, καταχώριση τιμολογίων κ.α. – Singular Logic-SystemSoft),

·              Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου,

·              Σύνταξη προσφορών-συμφωνητικών-συμβάσεων,

·              Διοικητική Υποστήριξη,

·              Διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

·              Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση  αρχείων (Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος αρχειοθέτησης),

·              Παραγγελίες ειδών γραφείου και αναλωσίμων,

·              Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου,

·              Διαχείριση ιστοσελίδας.

Προφίλ Υποψηφίου – Απαραίτητα Προσόντα:

·              Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing / Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο,

·              Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση,

·              Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office και ευελιξία στη χρήση internet,

·              Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

·              Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου,

·              Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας με διοικητικές ικανότητες,

·              Λήψη σταθμισμένων πρωτοβουλιών,

·              Διορατικότητα και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων,

·              Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί:

·              Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας και ψηφιακό μάρκετινγκ,

·              Εξοικείωση με αρχές οικονομικής διαχείρισης,

·              Γνώση ERP συστημάτων. 

Παροχές:

·       Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και εμπειρίας

·       Διαρκής εκπαίδευση

·       Δυνατότητα να εργαστείτε σε έναν  δυναμικά αναπτυσσόμενο σύλλογο

·       Προοπτικές εξέλιξης,

·       Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα εξής 2 email: adounavi@gmail.com και  aabatzis@alpha.gr με  τίτλο “Βιογραφικό για τη θέση Operations Officer”. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.