Εκτιμήτρια – δόκιμο μέλος Σ.ΕΚ.Ε.

Εκτιμήτρια – δόκιμο μέλος Σ.ΕΚ.Ε.

Εκτιμήτρια – δόκιμο μέλος Σ.ΕΚ.Ε. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

“Εκτιμήτρια, δόκιμο μέλος Σ.Ε.Κ.Ε. , ζητώ εργασία/συνεργασία  σε  Εκτιμητική εταιρεία για λόγους εκπαιδευτικούς (πρακτική εξάσκηση) . Με βάση την πολυετή εμπειρία μου στο Banking και την πρόσφατη σε εταιρεία Real Estate,  θεωρώ πως η συνεργασία μου μαζί σας θα είναι εποικοδομητική και αποτελεσματική.

Αναφέρω τα αντικείμενα στα οποία έχω εκπαιδευτεί .

* Απόφοιτος Ε.Κ.Π.Α.  Εκτιμητής Ακινήτων.

* Απόφοιτος Ε.Κ.Π.Α. στο Real Estate Finance & Investments  R.E.A.N  

*Απόφοιτος Ε.Κ.Π.Α.  Project Management & Risk.

* Excecutive Diploma in Management  (London Centre of Management).

*Banking Professional in Banking-Assurance Bachelor (C.A.N.D.A.M France).

Δώρα Λυκίδου

Εκτιμητής Ακινήτων Σύμβουλος Ακίνητης περιουσίας 

Επενδυτική Σύμβουλος

EKΠΑ – Σ.ΕΚ.Ε. (2152)

Τηλ. 6979 980 400

e mail  : doralykidou17@gmail.com