Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2021

Μέγεθος Αρχείου: 7,3 MB
Version: 2
Συντάχηκε από: Σ.ΕΚ.Ε.
Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2021

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2018

Μέγεθος Αρχείου: 7.77MB
Version: 1.1
Συντάχηκε από: Σ.ΕΚ.Ε.
Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015

Μέγεθος Αρχείου: 1.79MB
Συντάχηκε από: Σ.ΕΚ.Ε.
Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2018