Φωτογραφίες

23.09.2023-ΑΘΗΝΑ – Business Valuation: Exploring the basic elements

25.02.2022-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Σ.ΕΚ.Ε


14.02.2018-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Σ.ΕΚ.Ε


09.09.2018-ΜΥΚΟΝΟΣ-RELAND


03.02.2018-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Διαχείριση Δανειακών Χαρτοφυλακίων-


10.10.2015-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TEGoVA

11.02.2017-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εμβάθυνση σε Εκτιμητικά Θέματα

13.04.2019-ΑΘΗΝΑ-Εκτιμήσεις και συναφή θέματα που αφορούν ειδικά ακίνητα και ΗΜ εγκαταστάσεις

15.10.2016-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών

16.03.2019-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εμβάθυνση σε εκτιμητικά θέματα ακινήτων και ΗΜ εγκαταστάσεων

16.12.2017-ΑΘΗΝΑ-Ημέρα Καριέρας

18.01.2019-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Νομική Συμβουλευτική Υποστήριξη Εκτιμητών

18.05.2020-DUBROVNIK-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TEGoVA

19.10.2018-ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TEGoVA-The Valuer’s Added – value Services in Challenging Real Estate Markets

20.01.2018-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Valuer in Real Estate Property

22.10.2016-ΑΘΗΝΑ-PRODEXPO

24.02.2018-ΧΑΝΙΑ-Εμβάθυνση σε Εκτιμητικά Θέματα

25.01.2019-ΑΘΗΝΑ-Εργασιακά και Νομικά θέματα που αφορούν τους εκτιμητές στην Ελλάδα

25.01.2020-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τον εκτιμητή – Επανάχρηση κτηριακών χώρων

25.06.2018-ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.ΕΚ.Ε

27.05.2017-ΑΘΗΝΑ-Εκτιμητική Έργων Τέχνης

27.01.2018-ΑΘΗΝΑ-Valuer in Real Estate Property & Machinery

28.06.2017-ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.ΕΚ.Ε

30.06.2020-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Διήμερο Σεμινάριο Εκτιμητικής Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (EXPERT VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY – REV, VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY & MACHINERY)

31.01.2020-ΑΘΗΝΑ-Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή – Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου