6η Ερώτηση

6η Ερώτηση

6η Ερώτηση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ερώτηση

Μπορώ να αναλάβω υποθέσεις εκτίμησης ακινήτων σε πτωχεύσεις, ως δόκιμο μέλος; Μόνη ή χρειάζεται να έχω επιβλέποντα;
Επίσης με το ίδιο σκεπτικό, μπορώ να κάνω εκτιμήσεις για δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους και τράπεζες;

 

Ευχαριστώ

  

 

Απάντηση

Αξιότιμη κυρία ……………..,

 

Τα Δόκιμα μέλη του Συλλόγου μας είναι οι εκτιμητές, που  διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και αποδέχονται τις αρχές λειτουργίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου. Κατά συνέπεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτιμήσεις για τράπεζες, δικηγόρους, λοιπούς επαγγελματίες, εφόσον δέχονται την συνεργασία αυτή με την ιδιότητά σας ως δόκιμο μέλος. Ως δόκιμο μέλος μπορείτε να μαθητεύσετε δίπλα σε κάποιον πιστοποιημένο εκτιμητή ώστε να αποκτήσετε την απαιτούμενη εμπειρία και με αυτή θα έχετε την δυνατότητα  να πιστοποιηθείτε.

 

Το Σχήμα Πιστοποίησης των Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT παρέχει αναγνώριση για τους επαγγελματίες που διεξάγουν εκτιμήσεις (αξίας) ακινήτων σε τομείς όπως τα ακίνητα και γενικά στοιχεία του ενεργητικού με εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονιστικές απαιτήσεις ή και άλλα Πρότυπα, κανονισμούς ή και αναφορές της.

 

Πολλές φορές απαιτείται εκ του Νόμου η πιστοποίηση του ελεύθερου επαγγελματία εκτιμητή, όπως στις εργασίες που ανατίθενται από δικαστικούς επιμελητές για πλειστηριασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά για τους δικαστικούς επιμελητές, οι εκτιμητές θα πρέπει να ανήκουν στο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών(προϋπόθεση να έχουν πιστοποίηση REV ή Valuer οι οποίες αποκτώνται κατόπιν εξεταστικής διαδικασίας).

 

Συνεπώς  απαιτείται όχι απλά να είναι πιστοποιημένος ο εκτιμητής αλλά και εγγεγραμμένος στο ΥΠΟΙΚ.

 

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να συμβουλευθείτε  το σχετικό Link του Μητρώου του ΥΠΟΙΚ, του ΣΕΚΕ και της Peoplecert.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Εργασιακών Θεμάτων του Σ.ΕΚ.Ε.