Ιδιωτικό Κανάλι Σ.ΕΚ.Ε.

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) ιδρύθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2007, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας, την προβολή και προώθηση του επαγγέλματος του εκτιμητή. Ο Σ.ΕΚ.Ε. συμμετέχει από τον 2010 στην TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) εκπροσωπώντας τα μέλη του στον βασικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκτιμητών και είναι εντεταλμένος χορηγός στην Ελλάδα (ΤEGoVA Member Association, TMA) της ευρωπαϊκής επαγγελματικής αναγνώρισης REV της TEGoVA.

Τηλεφωνικό κέντρο:   210 3210340
Email:  info@avag.gr

Πρoστατευμένο: Hospitality Market Trends 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Hospitality Market Trends

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Εκτιμήσεις αγροτικών εκτάσεων. Μια νέα οπτική. 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Εκτιμήσεις αγροτικών εκτάσεων. Μια νέα οπτική.

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Αλλαγές στα μέτωπα ESG και CRR. Είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε? 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Αλλαγές στα μέτωπα ESG και CRR. Είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε?

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Βασικές Αρχές Λογιστικής 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Βασικές Αρχές Λογιστικής

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 18/11/2023 – Θεσσαλονίκη 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 18/11/2023 – Θεσσαλονίκη

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 2023 – VALUER IN MACHINERY, PLANT & EQUIPMENT 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 2023 – VALUER IN MACHINERY, PLANT & EQUIPMENT

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 2023 – VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Προπαρασκευαστικά 2023 – VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Business Valuation: Exploring the basic elements 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Business Valuation: Exploring the basic elements

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Εκτίμηση Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού . EVS PME 2020 & Εκτιμητικές Μεθοδολογίες” 01/07/2023 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Εκτίμηση Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού . EVS PME 2020 & Εκτιμητικές Μεθοδολογίες” 01/07/2023

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Εκτιμήσεις Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών” 10/06/2023 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Εκτιμήσεις Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών” 10/06/2023

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Ενέργεια & Ακίνητη Περιουσία Part II” 18/02/2023 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Ενέργεια & Ακίνητη Περιουσία Part II” 18/02/2023

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Ενέργεια & Ακίνητη Περιουσία” 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Ενέργεια & Ακίνητη Περιουσία”

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Launch of European Plant Machinery and Equipment Valuation Standards – Making Valuation ‘fit for 55’ 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Launch of European Plant Machinery and Equipment Valuation Standards – Making Valuation ‘fit for 55’

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property” 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property”

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Webinar Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Webinar Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Η αναπτυξιακή πορεία της Βορείου Ελλάδος και οι προοπτικές της 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Η αναπτυξιακή πορεία της Βορείου Ελλάδος και οι προοπτικές της

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Ο ρόλος του Εκτιμητή στους Πλειστηριασμούς και η Επίδραση της Πράσινης Ανάπτυξης στην Αγορά Ακινήτων 1200 630 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Ο ρόλος του Εκτιμητή στους Πλειστηριασμούς και η Επίδραση της Πράσινης Ανάπτυξης στην Αγορά Ακινήτων

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Expert Valuer in Real Estate Property στη μεθοδολογία.” 1200 630 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Expert Valuer in Real Estate Property στη μεθοδολογία.”

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: “Green Deal, EVS-PME και ESG : Νέα αρκτικόλεξα – νέες ευκαιρίες” 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: “Green Deal, EVS-PME και ESG : Νέα αρκτικόλεξα – νέες ευκαιρίες”

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment Σάββατο 9.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment Σάββατο 9.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σεμινάριο «Μεθοδολογία εκτιμήσεων Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού» Σάββατο 9 & Κυριακή 10.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σεμινάριο «Μεθοδολογία εκτιμήσεων Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού» Σάββατο 9 & Κυριακή 10.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Κυριακή 10.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Κυριακή 10.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Κοινό Σεμινάριο Valuer Σάββατο 9 & Κυριακή 10.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Κοινό Σεμινάριο Valuer Σάββατο 9 & Κυριακή 10.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment Κυριακή 10.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment Κυριακή 10.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Σάββατο 9.10.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Σάββατο 9.10.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εκτιμητική Επιχειρήσεων» Webinar 12.6.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εκτιμητική Επιχειρήσεων» Webinar 12.6.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Η ενίσχυση της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκτιμητικής πρακτικής και οι προκλήσεις της στα χρόνια της πανδημίας» Webinar 20.2.2021 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Η ενίσχυση της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκτιμητικής πρακτικής και οι προκλήσεις της στα χρόνια της πανδημίας» Webinar 20.2.2021

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Αντιμετώπιση εκτίμησης συστατικών μερών… -Κίνδυνοι στην εκτέλεση εργασιών εκτιμ. περιεχομένου» Αλεξανδρούπολη 10.10.2020 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Αντιμετώπιση εκτίμησης συστατικών μερών… -Κίνδυνοι στην εκτέλεση εργασιών εκτιμ. περιεχομένου» Αλεξανδρούπολη 10.10.2020

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Κρίσιμα ζητήματα σε περιπτώσεις σύνταξης έκθεσης εκτίμησης οικοδομ. & μηχανολογικών εγκαταστάσεων» Θεσσαλονίκη 2..10.2020 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Κρίσιμα ζητήματα σε περιπτώσεις σύνταξης έκθεσης εκτίμησης οικοδομ. & μηχανολογικών εγκαταστάσεων» Θεσσαλονίκη 2..10.2020

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή – Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου» Αθήνα 31.1.2020 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή – Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου» Αθήνα 31.1.2020

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τον εκτιμητή – Επανάχρηση κτηριακών χώρων» Θεσσαλονίκη 25.1.2020 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τον εκτιμητή – Επανάχρηση κτηριακών χώρων» Θεσσαλονίκη 25.1.2020

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Χωροταξική, αστική και βιομηχανική ανάπτυξη στην υπηρεσία των εκτιμητών» Λάρισα 23.11.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Χωροταξική, αστική και βιομηχανική ανάπτυξη στην υπηρεσία των εκτιμητών» Λάρισα 23.11.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Η έκδοση των Ελληνικών Εκτιμητικών Οδηγιών, ως παράγοντας εναρμόνισης…» Αθήνα 5.11.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Η έκδοση των Ελληνικών Εκτιμητικών Οδηγιών, ως παράγοντας εναρμόνισης…» Αθήνα 5.11.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Αθήνα 30.6.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Αθήνα 30.6.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 29.6.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 29.6.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 30.6.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 30.6.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Αθήνα 29.6.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Αθήνα 29.6.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εκτιμήσεις και συναφή θέματα που αφορούν ειδικά ακίνητα και ΗΜ» – ΑΘΗΝΑ 13.4.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εκτιμήσεις και συναφή θέματα που αφορούν ειδικά ακίνητα και ΗΜ» – ΑΘΗΝΑ 13.4.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εμβάθυνση σε εκτιμητικά θέματα ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων» Θεσσαλονίκη 16.3.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εμβάθυνση σε εκτιμητικά θέματα ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων» Θεσσαλονίκη 16.3.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Εργασιακά και Νομικά Θέματα Εκτιμητών – ΑΘΗΝΑ 25.1.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Εργασιακά και Νομικά Θέματα Εκτιμητών – ΑΘΗΝΑ 25.1.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Autumn meeting of TEGoVA 19/10/2018 ATHENS 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Autumn meeting of TEGoVA 19/10/2018 ATHENS

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Νομική Συμβουλευτική υποστήριξη εκτιμητών» Θεσσαλονίκη 18.1.2019 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Νομική Συμβουλευτική υποστήριξη εκτιμητών» Θεσσαλονίκη 18.1.2019

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εμβάθυνση σε Εκτιμητικά Θέματα» Χανιά 24.2.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εμβάθυνση σε Εκτιμητικά Θέματα» Χανιά 24.2.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Διαχείριση Δανειακών Χαρτοφυλακίων – Χωρική Ανάλυση και Εκτιμήσεις – Ειδικά Θέματα Εκτιμητικής» Θεσσαλονίκη 3.2.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Διαχείριση Δανειακών Χαρτοφυλακίων – Χωρική Ανάλυση και Εκτιμήσεις – Ειδικά Θέματα Εκτιμητικής» Θεσσαλονίκη 3.2.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 28.1.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 28.1.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: KKKKK«Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 27.1.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: KKKKK«Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Valuer In Mach. & Plant Equip.» Αθήνα 27.1.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Θεσσαλονίκη 21.1.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» Θεσσαλονίκη 21.1.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» στη Θεσσαλονίκη 20.1.2018 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης» στη Θεσσαλονίκη 20.1.2018

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ελεύθερα & ανοικτά εργαλεία τεχνολογίας και η χρήση τους στην Εκτιμητική» Αθήνα 24.11.2017 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ελεύθερα & ανοικτά εργαλεία τεχνολογίας και η χρήση τους στην Εκτιμητική» Αθήνα 24.11.2017

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Εκτιμητική Έργων Τέχνης» Αθήνα 27.5.2017 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Εκτιμητική Έργων Τέχνης» Αθήνα 27.5.2017

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Θεσσαλονίκη 11.2.2017 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Θεσσαλονίκη 11.2.2017

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Κρήτη 4.2.2017 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Κρήτη 4.2.2017

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Αθήνα 21.01.2017 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα» Αθήνα 21.01.2017

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις —Valuer in plant and equipment» Θεσσαλονίκη 13.11.16 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις —Valuer in plant and equipment» Θεσσαλονίκη 13.11.16

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις —Valuer in plant and equipment» Θεσσαλονίκη 12.11.16 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις —Valuer in plant and equipment» Θεσσαλονίκη 12.11.16

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών» Θεσσαλονίκη 15.10.2016 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών» Θεσσαλονίκη 15.10.2016

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: «Κώδικας Απαλλοτρίωσης» Αθήνα 1.4.2016 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: «Κώδικας Απαλλοτρίωσης» Αθήνα 1.4.2016

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα
Πρoστατευμένο: Σ.ΕΚ.Ε: Εκτιμητικό συνέδριο της TEGoVA, Θεσσαλονίκη 2015 (MichanikosApps LiveStreaming) 1920 1080 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρoστατευμένο: Σ.ΕΚ.Ε: Εκτιμητικό συνέδριο της TEGoVA, Θεσσαλονίκη 2015 (MichanikosApps LiveStreaming)

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας…

περισσότερα