21η Prodexpo

21η Prodexpo

21η Prodexpo 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η 21η Prodexpo διοργανώνεται στις 21-22 Οκτωβρίου.

Σας προωθούμε παρακάτω την πρόσκληση μέσω της οποίας μπορείτε να εγγραφείτε.
 
Η ημερίδα  προσμετρά με δύο (-2-) ώρες C.P.D. (για βεβαιώσεις θα απευθυνθείτε στο διοργανωτή). 

Σημειώνουμε ότι, όλες συνολικά οι βεβαιώσεις Prodexpo και Prodexpo North (όλα τα webinar και οι ημερίδες) προσμετρούν μέχρι και 2 ώρες CPD ετησίως αθροιστικά.