Προσφορά Εργασίας / Συνεργασίας

Πρόσληψη Διοικητικού – Οικονομικού Υπαλλήλου για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πρόσληψη Διοικητικού – Οικονομικού Υπαλλήλου για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος είναι επαγγελματικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Στόχος του Συλλόγου είναι η συλλογική εκπροσώπηση των Εκτιμητών  που αναλαμβάνουν εκτιμήσεις για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες:

·              Διαχείριση προγράμματος ERP (τιμολόγηση, καταχώριση τιμολογίων κ.α. – Singular Logic-SystemSoft),

·              Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου,

·              Σύνταξη προσφορών-συμφωνητικών-συμβάσεων,

·              Διοικητική Υποστήριξη,

·              Διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

·              Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση  αρχείων (Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος αρχειοθέτησης),

·              Παραγγελίες ειδών γραφείου και αναλωσίμων,

·              Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου,

·              Διαχείριση ιστοσελίδας.

Προφίλ Υποψηφίου – Απαραίτητα Προσόντα:

·              Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing / Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο,

·              Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση,

·              Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office και ευελιξία στη χρήση internet,

·              Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

·              Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου,

·              Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας με διοικητικές ικανότητες,

·              Λήψη σταθμισμένων πρωτοβουλιών,

·              Διορατικότητα και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων,

·              Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί:

·              Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας και ψηφιακό μάρκετινγκ,

·              Εξοικείωση με αρχές οικονομικής διαχείρισης,

·              Γνώση ERP συστημάτων. 

Παροχές:

·       Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και εμπειρίας

·       Διαρκής εκπαίδευση

·       Δυνατότητα να εργαστείτε σε έναν  δυναμικά αναπτυσσόμενο σύλλογο

·       Προοπτικές εξέλιξης,

·       Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα εξής 2 email: adounavi@gmail.com και  aabatzis@alpha.gr με  τίτλο “Βιογραφικό για τη θέση Operations Officer”. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Θεσσαλονίκη) 1290 400 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Θεσσαλονίκη)

Η  ΔΑΝΟΣ Chartered Surveyors A.E., an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE, επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Θεσσαλονίκης: ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού/ Διαχείριση Ακινήτων) 
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή πρόκειται να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ 
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

Ί. Δραγούμη 4, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 244962,3 Fax: 2310 224781

E-mail: info.thes@danos.gr

www.danos-group.com

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD 118 94 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD

Η πολυεθνική Alsvit a HipoGes Iberia αναζητά πολιτικό μηχανικό RF1 DD -> career@alsvit.com

•             Σύνταξη & επισκόπηση Τεχνικών Ελέγχων

•             Προετοιμασία μεταβίβασης ακινήτων

•             Επικοινωνία πελατών & συνεργατών

•             Σύνταξη αναφοράς προόδου

•             Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ ΤΕΙ

•             Πολύ καλή γνώση νόμων περί νομιμοποίησης & αυθαιρεσιών

•             3-6 έτη εμπειρίας στην τεχνική ωρίμανση ακινήτων

•              MS Office & Αγγλικών

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. 1569 651 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα.

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο RealEstate
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 • Μέλος ΣΕΚΕ / ΕΛΙΕ
 • Μέλος του Μητρώου εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@glpv.gr με τίτλο Βιογραφικό για τη θέση Senior Valuer

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. 1569 651 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα.

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@glpv.gr με τίτλο Βιογραφικό για τη θέση Junior Valuer

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης 1000 245 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης

Η  GEOAXIS, η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών ακινήτων στην Ελλάδα, με αρ. Μητρώου 1,  επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας  Εκτιμητή Ακινήτων (Junior Valuer).


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Μηχανικού ή παρεμφερούς ειδικότητας)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποίηση στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ή κάποια άλλη πιστοποίηση (π.χ. RICS, REV)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων

Αντικείμενο εργασιών:

Έρευνες αγοράς, αυτοψίες εντός και εκτός Αττικής, εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων.

Προσφέρεται:


Συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

E-mail: info@geoaxis.gr 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων 554 75 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων

Επιθυμητά προσόντα

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ  (Μηχανικού)

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Άριστη γνώση Η/Υ

-Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 έτη 

-Ομαδικότητα και συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση: 

E-mail: konstringlos@kmsc.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER 104 88 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

VALUER | ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύνταξη και έλεγχος εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης .
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου ανεξάρτητων εκτιμητών.
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές σε θέματα εκτίμησης των ακινήτων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επένδυσης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής .
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη.
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) .
 • Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Microsoft Office .
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής.

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με e-mail,  υπ’ όψιν  κου Μαργέλου Μάριου MargelosM@pbre.gr  & κου Χρυσάκη Βασιλείου  ChrysakisV@pbre.gr


ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων 531 561 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων

Η  ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

Εκτιμητή Ακινήτων

 Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού / Διαχείριση Ακινήτων) 
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή με άμεση προοπτική να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word/ Excel/ Powerpoint)
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

E-mail: office@danos.gr

www.danos.gr

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.


Αρμοδιότητες:

 • Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας


Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας


Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Valuer in Real Estate 118 94 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Valuer in Real Estate

VALUER | Please send us your CVs to career@alsvit.com | (REF_V_A01)

Job Title: Valuer in Real Estate
Based in: Athens, Greece
Reports To: Head of Valuations

Objective:
ALSVIT a HipoGes Iberia Company, is looking for a diligent valuer, to join the Valuations team.

•Compile and verify market evidence for report
•Undertake the composition and reviewing of valuation reports, for commercial and residential assets


Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.

WE ARE HIRING: Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης  και λαμπρής καριέρας στο τομέα των εκτιμήσεων .

Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Οικονομολόγους τελειόφοιτους απόφοιτους  για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων  Προϋπηρεσία στις εκτιμήσεις όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr


Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate.

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 


Key Responsibilities

· Involved in all aspects of real estate advisory projects

· Investment analysis, memos, valuation and market reports

Requirements

· Analytical skills with solid financial valuation and modelling track record (cash flow, IRR and DCF models)

· Minimum of 2 years of experience at real estate valuations – accreditation desired

· High level of motivation and commitment to working hard, with a special focus on work quality and attention to details

· Ability to multi-task in a fast-paced high-pressured environment, to stay organized and to work independently

· Strong team player with an appreciation for working in a dynamic and entrepreneurial environment

· Strong academic background

Benefits

· Competitive compensation

· Remote work accepted

· Exposure to a wide range of deals -excellent opportunity to gain experience and be exposed to the specialized Greek property market

Contactinfo@primaladvisors.com


Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.

WE ARE HIRING: Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης  και λαμπρής καριέρας στο τομέα των εκτιμήσεων .

Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Οικονομολόγους τελειόφοιτους απόφοιτους  για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων  Προϋπηρεσία στις εκτιμήσεις όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr


VALUES is currently seeking an enthusiastic and driven Assistant Valuer 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

VALUES is currently seeking an enthusiastic and driven Assistant Valuer

Must be a strong team player and able to adapt to a wide variety of clients.

The duties of this role include but will not be limited to;

•    Provide timely, accurate valuations under supervision

•    Prepare, edit and modify computer cash flow models

•    Compile and verify market evidence for reports

Competitive salary package on offer.

Please send a covering letter explaining why you would like to apply for the job along with your CV to info@values.gr 


Ζητείται μηχανικός 418 260 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ζητείται μηχανικός

Ζητείται μηχανικός (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) για την εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα EVS (μετάβαση σε τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, αυτοψία, συλλογή συγκριτικών στοιχείων, ανάλυση αγοράς, σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κλπ) με γνώση Αγγλικών, με δυνατότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον και υπό συνθήκες χρονικής πίεσης,  σε τεχνικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Προϋπηρεσία επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aris@jca.gr


Real Estate Valuer 915 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Real Estate Valuer

Eταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο.

Job Role:

Essential Duties & Responsibilities:

▪ Inspecting properties under consideration and provide an opinion of value based on

market knowledge and available information on market value of comparable assets

▪ Carry out analysis and make recommendations on the preferred strategy to add value

and monetise assets

▪ Able to undertake asset and portfolio valuations for various purposes

▪ Collect real estate data, information and statistics to help formulate and provide

relevant and periodic reports

▪ Gather and process available transaction data in order to carry out desktop valuations

▪ Scrutinise the property market and identify trends affecting assigned real estate assets

and develop recommendations

▪ Monitor progress of valuations and ensure prompt delivery in accordance with the

prescribed timelines.

▪ Monitor assigned valuation reports for each valuer and report to Valuations Coordinator

accordingly.

Job Requirements

Minimum Qualifications:

▪ University degree – Relevant graduate / or post-graduate degree in Real Estate is

desirable

▪ RICS Qualified, REV Qualified or equivalent

▪ At least three years of professional experience in a real estate valuation or other similar

role.

▪ Excellent command of the Greek and English languages, both verbal and written

▪ Strong analytical skills and attention to detail

▪ Ability to work under pressure and manage deadlines, solutions-orientated and focused

upon delivering results

All applications will be treated with the strictest confidentiality. Interested applicants should

forward their Curriculum Vitae

Interest applicants should submit their CV and cover letter to: careersgr@delfipartners.com

Quote the reference number: DP-REV-08   


Junior Εκτιμητής Ακινήτων 500 162 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Junior Εκτιμητής Ακινήτων

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο RealEstate
 • Σεμινάριο ΕΚΠΑ «Εκτιμητής Ακινήτων»
 • Μέλος ΣΕΚΕ / ΕΛΙΕ

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Έρευνες κτηματαγοράς

Τοποθεσία:

 • Αθήνα

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  careers@solum.gr με τίτλο Junior Valuer

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτησή σας (π.χ. συνοδευτική επιστολή, δείγματα της γραπτής εργασίας σας, αναφορές)

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων · οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη λήψη τους.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Senior Εκτιμητής Ακινήτων 500 162 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Senior Εκτιμητής Ακινήτων

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Real Estate
 • RICS, REV ή AI πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) σταιστικά προγράμματα, Python και ARGUS
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης

Αντικείμενο εργασιών:

 • Ποιοτικός έλεγχος εκτιμήσεων
 • Εκτιμήσεις  επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικά/logistics, ξενοδοχεία)  σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για μεγάλο εύρος σκοπών (εμπράγματη εξασφάλιση, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δικαστική χρήση κλπ)
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Έρευνες κτηματαγοράς

Τοποθεσία:

 • Αθήνα

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  careers@solum.gr με τίτλο Senior Valuer

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτησή σας (π.χ. συνοδευτική επιστολή, δείγματα της γραπτής εργασίας σας, αναφορές)

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων · οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη λήψη τους.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Senior Εκτιμητής Ακινήτων 100 111 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Senior Εκτιμητής Ακινήτων

Η CREDIBLE SERVICES A.E. με έδρα στην Αθήνα, αναζητά σταθερή συνεργασία με Μηχανικό.

Απαιτούμενα:

·         Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι

·         Γνώση Αγγλικών

·         Δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών & ενεργειακής απόδοσης

·         Γνώση σχεδιαστικών και φωτορεαλιστικών προγραμμάτων

·         Ευελιξία για μετάβαση σε υπηρεσίες, πολεοδομίες κτλ.

·         Γνώση ή ενδιαφέρον για την σύνταξη Εκτιμήσεων ή ιδανικά πιστοποιημένος Εκτιμητής

·         Σύνταξη Τοπογραφικών (προαιρετικό)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση admin@credible.gr