Προσφορά Εργασίας / Συνεργασίας

Bοηθός εκτιμητής ακινήτων – Values 424 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Bοηθός εκτιμητής ακινήτων – Values

Η VALUES αναζητά έναν βοηθό εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.


Αρμοδιότητες:

 • – Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • – Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • – Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS


Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • – Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • – Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • – Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
 • – Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας
 • – Άριστη γνώση Autocad

Η εταιρία προσφέρει:

 • – Σταθερές αποδοχές
 • – Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • – Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων – Values 424 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων – Values

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση
έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:
– Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS
– Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
– Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
– Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
– Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:
– Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
– Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά
περιθώρια χρόνου
– Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
– Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
– Ομαδικότητα και συνεργασία.
– Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσα

Η εταιρία προσφέρει:
– Σταθερές αποδοχές
– Bonus βάσει επίτευξης στόχων
– Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε
έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη
εταιρεία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση (info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας
 

*Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. 1569 651 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα.

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Senior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο RealEstate
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 • Μέλος ΣΕΚΕ / ΕΛΙΕ
 • Μέλος του Μητρώου εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@glpv.gr με τίτλο Βιογραφικό για τη θέση Senior Valuer

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. 1569 651 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα.

Η GLP VALUES SA σε συνεργασία με την AVISON YOUNG επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@glpv.gr με τίτλο Βιογραφικό για τη θέση Junior Valuer

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων 554 75 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων

Επιθυμητά προσόντα

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ  (Μηχανικού)

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Άριστη γνώση Η/Υ

-Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 έτη 

-Ομαδικότητα και συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση: 

E-mail: konstringlos@kmsc.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.


Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate.

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 


Key Responsibilities

· Involved in all aspects of real estate advisory projects

· Investment analysis, memos, valuation and market reports

Requirements

· Analytical skills with solid financial valuation and modelling track record (cash flow, IRR and DCF models)

· Minimum of 2 years of experience at real estate valuations – accreditation desired

· High level of motivation and commitment to working hard, with a special focus on work quality and attention to details

· Ability to multi-task in a fast-paced high-pressured environment, to stay organized and to work independently

· Strong team player with an appreciation for working in a dynamic and entrepreneurial environment

· Strong academic background

Benefits

· Competitive compensation

· Remote work accepted

· Exposure to a wide range of deals -excellent opportunity to gain experience and be exposed to the specialized Greek property market

Contactinfo@primaladvisors.com


ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER 104 88 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

VALUER | ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύνταξη και έλεγχος εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης .
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου ανεξάρτητων εκτιμητών.
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές σε θέματα εκτίμησης των ακινήτων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επένδυσης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής .
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη.
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) .
 • Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Microsoft Office .
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής.

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με e-mail,  υπ’ όψιν  κου Μαργέλου Μάριου MargelosM@pbre.gr  & κου Χρυσάκη Βασιλείου  ChrysakisV@pbre.gr


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της.

Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

·   Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 


·   Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων


·   Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:


·   Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου


·   Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη


·   Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)


·   Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:


·   Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα


·   Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου


·   Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα


·   Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.  

·   Ομαδικότητα και συνεργασία.


·   Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

·   Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate


·   Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:


·   Σταθερές αποδοχές


·   Bonus βάσει επίτευξης στόχων  


·   Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε   
έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη
εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας

 • Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης 1000 245 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης

Η  GEOAXIS, η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών ακινήτων στην Ελλάδα, με αρ. Μητρώου 1,  επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας  Εκτιμητή Ακινήτων (Junior Valuer).


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Μηχανικού ή παρεμφερούς ειδικότητας)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποίηση στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ή κάποια άλλη πιστοποίηση (π.χ. RICS, REV)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων

Αντικείμενο εργασιών:

Έρευνες αγοράς, αυτοψίες εντός και εκτός Αττικής, εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων.

Προσφέρεται:


Συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

E-mail: info@geoaxis.gr 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Θεσσαλονίκη) 1290 400 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Θεσσαλονίκη)

Η  ΔΑΝΟΣ Chartered Surveyors A.E., an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE, επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Θεσσαλονίκης: ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού/ Διαχείριση Ακινήτων) 
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή πρόκειται να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ 
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

Ί. Δραγούμη 4, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 244962,3 Fax: 2310 224781

E-mail: info.thes@danos.gr

www.danos-group.com

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια