Προσφορά Εργασίας / Συνεργασίας

GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης 1000 245 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

GEOAXIS – Αγγελίας πρόσληψης

Η  GEOAXIS, η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών ακινήτων στην Ελλάδα, με αρ. Μητρώου 1,  επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας  Εκτιμητή Ακινήτων (Junior Valuer).


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Μηχανικού ή παρεμφερούς ειδικότητας)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποίηση στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ή κάποια άλλη πιστοποίηση (π.χ. RICS, REV)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων

Αντικείμενο εργασιών:

Έρευνες αγοράς, αυτοψίες εντός και εκτός Αττικής, εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων.

Προσφέρεται:


Συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

E-mail: info@geoaxis.gr 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων 554 75 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων

Επιθυμητά προσόντα

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ  (Μηχανικού)

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Άριστη γνώση Η/Υ

-Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 έτη 

-Ομαδικότητα και συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση: 

E-mail: konstringlos@kmsc.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER 104 88 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

VALUER | ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύνταξη και έλεγχος εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης .
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου ανεξάρτητων εκτιμητών.
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές σε θέματα εκτίμησης των ακινήτων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επένδυσης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής .
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη.
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) .
 • Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Microsoft Office .
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής.

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με e-mail,  υπ’ όψιν  κου Μαργέλου Μάριου MargelosM@pbre.gr  & κου Χρυσάκη Βασιλείου  ChrysakisV@pbre.gr


ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων 531 561 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων

Η  ΔΑΝΟΣ | An alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

Εκτιμητή Ακινήτων

 Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού / Διαχείριση Ακινήτων) 
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή με άμεση προοπτική να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word/ Excel/ Powerpoint)
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

E-mail: office@danos.gr

www.danos.gr

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.


Αρμοδιότητες:

 • Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας


Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας


Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Valuer in Real Estate 118 94 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Valuer in Real Estate

VALUER | Please send us your CVs to career@alsvit.com | (REF_V_A01)

Job Title: Valuer in Real Estate
Based in: Athens, Greece
Reports To: Head of Valuations

Objective:
ALSVIT a HipoGes Iberia Company, is looking for a diligent valuer, to join the Valuations team.

•Compile and verify market evidence for report
•Undertake the composition and reviewing of valuation reports, for commercial and residential assets


Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.

WE ARE HIRING: Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης  και λαμπρής καριέρας στο τομέα των εκτιμήσεων .

Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Οικονομολόγους τελειόφοιτους απόφοιτους  για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων  Προϋπηρεσία στις εκτιμήσεις όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr


Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate.

Primal Advisors, a private real estate advisory, seeking part-time/external associate. 


Key Responsibilities

· Involved in all aspects of real estate advisory projects

· Investment analysis, memos, valuation and market reports

Requirements

· Analytical skills with solid financial valuation and modelling track record (cash flow, IRR and DCF models)

· Minimum of 2 years of experience at real estate valuations – accreditation desired

· High level of motivation and commitment to working hard, with a special focus on work quality and attention to details

· Ability to multi-task in a fast-paced high-pressured environment, to stay organized and to work independently

· Strong team player with an appreciation for working in a dynamic and entrepreneurial environment

· Strong academic background

Benefits

· Competitive compensation

· Remote work accepted

· Exposure to a wide range of deals -excellent opportunity to gain experience and be exposed to the specialized Greek property market

Contactinfo@primaladvisors.com


Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.

WE ARE HIRING: Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης  και λαμπρής καριέρας στο τομέα των εκτιμήσεων .

Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Οικονομολόγους τελειόφοιτους απόφοιτους  για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων  Προϋπηρεσία στις εκτιμήσεις όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr


VALUES is currently seeking an enthusiastic and driven Assistant Valuer 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

VALUES is currently seeking an enthusiastic and driven Assistant Valuer

Must be a strong team player and able to adapt to a wide variety of clients.

The duties of this role include but will not be limited to;

•    Provide timely, accurate valuations under supervision

•    Prepare, edit and modify computer cash flow models

•    Compile and verify market evidence for reports

Competitive salary package on offer.

Please send a covering letter explaining why you would like to apply for the job along with your CV to info@values.gr 


Ζητείται μηχανικός 418 260 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ζητείται μηχανικός

Ζητείται μηχανικός (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) για την εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα EVS (μετάβαση σε τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, αυτοψία, συλλογή συγκριτικών στοιχείων, ανάλυση αγοράς, σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κλπ) με γνώση Αγγλικών, με δυνατότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον και υπό συνθήκες χρονικής πίεσης,  σε τεχνικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Προϋπηρεσία επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aris@jca.gr


Real Estate Valuer 915 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Real Estate Valuer

Eταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο.

Job Role:

Essential Duties & Responsibilities:

▪ Inspecting properties under consideration and provide an opinion of value based on

market knowledge and available information on market value of comparable assets

▪ Carry out analysis and make recommendations on the preferred strategy to add value

and monetise assets

▪ Able to undertake asset and portfolio valuations for various purposes

▪ Collect real estate data, information and statistics to help formulate and provide

relevant and periodic reports

▪ Gather and process available transaction data in order to carry out desktop valuations

▪ Scrutinise the property market and identify trends affecting assigned real estate assets

and develop recommendations

▪ Monitor progress of valuations and ensure prompt delivery in accordance with the

prescribed timelines.

▪ Monitor assigned valuation reports for each valuer and report to Valuations Coordinator

accordingly.

Job Requirements

Minimum Qualifications:

▪ University degree – Relevant graduate / or post-graduate degree in Real Estate is

desirable

▪ RICS Qualified, REV Qualified or equivalent

▪ At least three years of professional experience in a real estate valuation or other similar

role.

▪ Excellent command of the Greek and English languages, both verbal and written

▪ Strong analytical skills and attention to detail

▪ Ability to work under pressure and manage deadlines, solutions-orientated and focused

upon delivering results

All applications will be treated with the strictest confidentiality. Interested applicants should

forward their Curriculum Vitae

Interest applicants should submit their CV and cover letter to: careersgr@delfipartners.com

Quote the reference number: DP-REV-08   


Junior Εκτιμητής Ακινήτων 500 162 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Junior Εκτιμητής Ακινήτων

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
 • Δίπλωμα οδήγησης

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο RealEstate
 • Σεμινάριο ΕΚΠΑ «Εκτιμητής Ακινήτων»
 • Μέλος ΣΕΚΕ / ΕΛΙΕ

Αντικείμενο εργασιών:

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Έρευνες κτηματαγοράς

Τοποθεσία:

 • Αθήνα

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  careers@solum.gr με τίτλο Junior Valuer

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτησή σας (π.χ. συνοδευτική επιστολή, δείγματα της γραπτής εργασίας σας, αναφορές)

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων · οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη λήψη τους.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Senior Εκτιμητής Ακινήτων 500 162 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Senior Εκτιμητής Ακινήτων

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Real Estate
 • RICS, REV ή AI πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) σταιστικά προγράμματα, Python και ARGUS
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης

Αντικείμενο εργασιών:

 • Ποιοτικός έλεγχος εκτιμήσεων
 • Εκτιμήσεις  επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικά/logistics, ξενοδοχεία)  σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για μεγάλο εύρος σκοπών (εμπράγματη εξασφάλιση, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δικαστική χρήση κλπ)
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Έρευνες κτηματαγοράς

Τοποθεσία:

 • Αθήνα

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  careers@solum.gr με τίτλο Senior Valuer

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτησή σας (π.χ. συνοδευτική επιστολή, δείγματα της γραπτής εργασίας σας, αναφορές)

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων · οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη λήψη τους.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 


Senior Εκτιμητής Ακινήτων 100 111 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Senior Εκτιμητής Ακινήτων

Η CREDIBLE SERVICES A.E. με έδρα στην Αθήνα, αναζητά σταθερή συνεργασία με Μηχανικό.

Απαιτούμενα:

·         Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι

·         Γνώση Αγγλικών

·         Δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών & ενεργειακής απόδοσης

·         Γνώση σχεδιαστικών και φωτορεαλιστικών προγραμμάτων

·         Ευελιξία για μετάβαση σε υπηρεσίες, πολεοδομίες κτλ.

·         Γνώση ή ενδιαφέρον για την σύνταξη Εκτιμήσεων ή ιδανικά πιστοποιημένος Εκτιμητής

·         Σύνταξη Τοπογραφικών (προαιρετικό)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση admin@credible.gr   


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 199 117 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναζητά έναν εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

·       Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 

·       Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων

·       Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου

·       Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη

·       Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)

·       Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:

·       Σταθερές αποδοχές

·       Bonus βάσει επίτευξης στόχων

·       Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@skaegis.gr), υπόψη κας Μαντιόγλου.

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια


Junior Associate 118 94 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Junior Associate

We are looking for an ambitious and diligent Junior Associate to join our Valuation Services team based in Athens. The team executes valuation and financial modelling engagements, in the context of a transaction (M&A, divestiture, joint-venture, etc.), on flow agreements for asset valuations from financial institutions and for financial reporting purposes (e.g., goodwill impairment testing, purchase price allocation, etc.).

Main responsibilities:

• Provide timely, accurate valuations under supervision

• Compile and verify market evidence for reports Competitive salary package on offer.

Sent your CV to valuations@alsvit.com


Πιστοποιημένος Εκτιμητής – Εμπορικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας 182 54 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πιστοποιημένος Εκτιμητής – Εμπορικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας

Arbitrage Real Estate, εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας με έδρα την Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο, αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή – εμπορικό σύμβουλο ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στο τμήμα Εκτιμήσεων, Έρευνας & Συμβουλευτικής της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες και χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας περιγράφονται ΕΔΩ 


danos-logo
Προσφορά Εργασίας / Συνεργασίας 230 183 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Προσφορά Εργασίας / Συνεργασίας

06/03/2020

danos-logo

Η  ΔΑΝΟΣ Chartered Surveyors A.E., an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE, επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Θεσαλλονίκης:

ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού/ Διαχείριση Ακινήτων)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή πρόκειται να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

 

Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Προσωπικού
Ί. Δραγούμη 4, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 244962,3 Fax: 2310 224781
E-mail: info.thes@danos.gr
www.danos-group.com

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια

 


 

20/02/2020

 

Η Εταιρεία Iown, Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού προσλαμβάνει Junior Valuers,  για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων. Προϋπηρεσία στις εκτιμήσεις όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr .

 

 


05/02/2020

 

Η ALSVIT PC, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων αναζητεί Εκτιμητή Ακινήτων, για πλήρη απασχόληση.

 
Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο Οικονομολόγου ή Μηχανικού
•    Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
•    Εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων
•    Εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
•    Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
•    Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
•    Γνώση SAP (επιθυμητό προσόν)
•    Πιστοποίηση Εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητό προσόν)
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Περιγραφή καθηκόντων

Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS

 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Έρευνες κτηματαγοράς

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών : career@alsvit.com

 

 


31/01/2020

ote

H «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιθυμεί να καλύψει τη θέση στελέχους ομάδας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Εκτιμήσεων Ακινήτων.

 
Προφίλ Θέσης

 

Ο κάτοχος της θέσης θα:
•    Συμμετέχει στην αναθεώρηση ετήσιας διαδικασίας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας κατά IFRS
•    Συμμετέχει στην εκπόνηση σεναρίων ανάπτυξης ακινήτων με στόχο την αύξηση της απόδοσης  των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας μέσω της αξιοποίησής τους
•    Συντάσσει επιχειρησιακά μοντέλα (business cases)  για κάθε προτεινόμενο ακίνητο προκειμένου να υποστηριχθεί η πιθανή εμπορευσιμότητά του και η δημιουργία αξίας
•    Διεξάγει έρευνες αγοράς ακινήτων για τον προσδιορισμό των τιμών μίσθωσης ή πώλησης

Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο Οικονομολόγου ή Μηχανικού
•    Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
•    Εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων
•    Εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
•    Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
•    Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
•    Γνώση SAP (επιθυμητό προσόν)
•    Πιστοποίηση Εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητό προσόν)
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Απαιτούμενες Ικανότητες

•    Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Προσανατολισμός στην επίτευξη του αποτελέσματος
•    Ικανότητες τήρησης προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
•    Δεξιότητες στη δημιουργία παρουσιάσεων
•    Ανεπτυγμένη οργανωτική ικανότητα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: christiana.tsoblektzoglou@ote-estate.gr
Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

 

 


 

10/1/2020

 

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναζητά έναν πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.


Αρμοδιότητες:
•    Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS
•    Ανάπτυξη πελατολογίου και επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες
•    Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

 

Γνωρίσματα και δεξιότητες:
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
•    Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
•    Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

 

Απαραίτητα προσόντα:
•    Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε  Real Estate
•    Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή από την TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έως 5 έτη
•    Επιθυμητό μέλος Μητρώου Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών
•    Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

 

Η εταιρία προσφέρει:
•    Σταθερές αποδοχές
•    Bonus βάσει επίτευξης στόχων
•    Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@skaegis.gr), υπόψη κας Μαντιόγλου.

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

 


 

8/1/2020

 

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
• Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο για κατ’ ελάχιστο πέντε (5) έτη
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Real Estate
• RICS, REV ή AI πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων
• Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
• Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
• Άδεια οδήγησης

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
• Γνώση στατιστικών προγραμμάτων, Python και ARGUS

 

Αντικείμενο εργασιών:
• Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικά/logistics, ξενοδοχεία) ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
• Εκτιμήσεις ακινήτων για μεγάλο εύρος σκοπών (εμπράγματη εξασφάλιση, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δικαστική χρήση κλπ)
• Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Έλεγχοι Εκτιμήσεων
• Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
• Μελέτες βιωσιμότητας
• Έρευνες κτηματαγοράς

 

Προσφέρουμε:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχή εκπαίδευση in house και μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
• Ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικό, αναπτυσσόμενο και σύγχρονο περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@solum.gr .


Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

 


 

8/1/2020

 

Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime-Yield αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει Junior Εκτιμητή Ακινήτων στην Αθήνα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
• Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
• Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
• Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Real Estate
• Σεμινάριο ΕΚΠΑ «Εκτιμητής Ακινήτων»
• RICS, REV ή AI πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων
• Γνώση στατιστικών προγραμμάτων ή ARGUS
• Άδεια οδήγησης

 

Αντικείμενο εργασιών:
• Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
• Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
• Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
• Έρευνες κτηματαγοράς

 

Προσφέρουμε:
• Συνεχή εκπαίδευση in house και μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
• Ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικό, αναπτυσσόμενο και σύγχρονο περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@solum.gr


Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.


 


 

8/1/2020

 

VALUES is  currently seeking an enthusiastic and driven Assistant  Valuer.  Must be a strong team player and able to adapt to a wide variety of clients.


The duties of this role include but will not be limited to:


•    Provide timely, accurate valuations under supervision
•    Prepare, edit and modify computer cash flow models
•    Compile and verify market evidence for reports

Competitive salary package on offer.

Please send a covering letter explaining why you would like to apply for the job along with your CV to info@values.gr .

 


 

16/11/2019

 

Η Cerved – η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων- απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services (EPS).

Η Cerved Property Services (CPS) είναι πλέον κομμάτι της Cerved Group και μία από τις μεγαλύτερες real estate εταιρίες στην Ελλάδα.

Αποτελείται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη που παρέχουν υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες σε κάθε τομέα, για όλο το φάσμα πελατών τους. Ταξινομούνται σε 5 βασικούς πυλώνες:

 

 • Εκτιμήσεις
 • Asset Management 
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση & Διαχείριση Ακινήτων
 • Έρευνα & Ανάλυση
 • Τεχνικούς Ελέγχους 

 

Η CPS επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

Πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων ως ελεγκτές/reviewers.

Επιθυμητά Προσόντα
•    Πτυχίο Α.Ε.Ι. και κατά προτίμηση μεταπτυχιακές σπουδές 
•   
Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA/REV (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
•    Άριστη γνώση Η/Υ
•    Προετοιμασία και έλεγχο σύνθετων εκθέσεων εκτίμησης (DCF μοντέλο, Ξενοδοχεία, κλπ.)
•    Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας 
•    Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
•    Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
E-mail: ekarakitsiou@cerved.eurobank.gr  / dandritsos@cerved.eurobank.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

 


 

05/11/2019

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ με έδρα στα Νότια Προάστια, αναζητά για ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΠΥ νέο/ νέα αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ή απόφοιτο ΤΕΙ, δόκιμο μέλος ΣΕΚΕ ή πρόσφατα πιστοποιημένο/η  REV ή Valuer.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματικός χειρισμός αγγλικής γλώσσας για σύνταξη valuation reports
 • Γνώση word/ excell/ PowerPoint
 • Ευχέρεια χρόνου
 • Καλός χειρισμός αρχιτεκτονικού autocad,
 • Γνώση Ελληνικής πολεοδομικής/ οικοδομικής νομοθεσίας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι σπουδές Εκτιμητικής ή Οικονομικών.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο valueprime@outlook.com .

 


 

05/11/2019

 Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (“VALEUR”), αναζητεί για την θέση εργασίας «εκτιμητής ακινήτων» σε διαφορετικά επίπεδα :

 • Πτυχιούχο, με σκοπό την εξέλιξη σε εκτιμητή ακινήτων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει πτυχίο μηχανικού (αρχιτέκτων, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός) και μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης (MBA, Finance, Real Estate).
 • Δόκιμο Εκτιμητή, με μικρή εμπειρία
 • Πιστοποιημένο Εκτιμητή, Valuer
 • Πιστοποιημένο Εκτιμητή, REV, που θα ηγηθεί της ομάδας εκτιμήσεων

Η θέση εργασίας θα έχει ως κύριο αντικείμενο τις εκτιμήσεις ακινήτων, όμως θα υποστηρίζει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ αναζητά από τους υποψήφιους, κυρίως και πέραν των τυπικών προσόντων, ειλικρινές ενδιαφέρον για τον χώρο, πραγματική διάθεση για εργασία, περιέργεια και πάθος για δημιουργία, ικανότητα για συνεργασία και συμμετοχή στην εταιρική ομάδα και έφεση για αυτόνομη  επαγγελματική εξέλιξη.

Οι θέσεις εργασίας θα έχουν:

 • Εξαιρετικά ευέλικτο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας
 • Ευθεία αναφορά στην διοίκηση της εταιρείας
 • Υποστήριξη σε συνεχή επαγγελματική εξέλιξη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου bonus

 

Βιογραφικά Σημειώματα σε : loucas.valetopoulos@valeur.gr .

Ολα τα Βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας. Θα απαντηθούν μόνο προ-επιλεγμένα βιογραφικά.

 


 

04/11/2019

 
Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναζητά έναν πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

 • Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες
 • Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έως 5 έτη
 • Μέλος Μητρώου Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@skaegis.gr), υπόψη κας Μαντίογλου.

 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

 


 

07/10/2019

peiraios

Η Πειραιώς Real Estate A.E. επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων με έδρα στην Αθήνα.

 

H Εταιρεία

Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ αποτελεί τη βασική συνιστώσα της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα του Real Estate και ηγείται αριθμού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει:
•    Διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου
•    Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή
•    Εκτιμήσεις ακινήτων
•    Διαμεσολαβήσεις, καθώς και
•    Υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων για εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε ακίνητη περιουσία.

 

Κύριες υπευθυνότητες

•    Σύνταξη και έλεγχος εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης
•    Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου ανεξάρτητων εκτιμητών
•    Συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές σε θέματα εκτίμησης των ακινήτων
•    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επένδυσης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας

 

 

Προφίλ υποψηφίου

•   Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής)
•    Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Microsoft Office
•    Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
•    Ομαδικότητα και συνεργασία
•    Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
•    Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών

Επιθυμητές γνώσεις – δεξιότητες

•    Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών    

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στον κ. Βασίλη Χρυσάκη (Chrysakisv@pbre.gr).

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

 

 


10/09/2019

 

values

Η  VALUES  επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Εκτιμητή Ακινήτων.

Επιθυμητά Προσόντα
•    Πτυχίο Α.Ε.Ι.
•    Άριστη γνώση Η/Υ
•    Άριστη γνώση  Αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
•    Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Αντικείμενο εργασιών:
•    Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS/ TEGOVA
•    Εκτιμήσεις ακινήτων για μεγάλο εύρος σκοπών (εμπράγματη εξασφάλιση, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κλπ)
•    Έρευνες κτηματαγοράς

 
Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail: info@values.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

 

 


03/06/2019

 

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με έδρα στο Σύνταγμα επιθυμεί την πρόσληψη για μόνιμη απασχόληση Εκτιμητή Ακινήτων με προηγούμενη εμπειρία και σχετική πιστοποίηση (RICS – TEGOVA – PeopleCert) ή πρόκειται να πιστοποιηθεί.

Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση Microsoft Office και Proficiency στα αγγλικά.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο dfrantzis@property-solutions.gr

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

 

 


 

21/03/2019

danos-logo

Η  ΔΑΝΟΣ Chartered Surveyors A.E., an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE, επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Οικονομικών/ Μηχανικού/ Διαχείριση Ακινήτων)
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Μέλος του RICS ή REV (ή πρόκειται να γίνει)
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Κατάρτιση σύνθετων εκθέσεων αξιολόγησης (Μοντέλο DCF, Ξενοδοχεία κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Πολεοδομικών & Τεχνικών θεμάτων
 • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

 

Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Προσωπικού
Λεωφ. Βουλιαγμένης 15, Τ.Κ. 116 36, Αθήνα
Τηλ.: 210 7 567 567, Fax: 210 7 567 267
E-mail: office@danos.gr
www.danos.gr
www.danos-group.com

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια

 


 

13/03/2019

Η DORIAN STRATEGIC PARTNERS επιθυμει να προσλάβει σε πλήρη απασχόληση πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

dorian-logo

 

Επιθυμητά προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανικού, Οικονομικών)
• Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων τουλάχιστον δύο (2) έτη
• RICS ή REV ή Valuer πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων
• Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
• Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ
• Άδεια οδήγησης

 

Προσφέρουμε:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμική εξέλιξη και διαρκής Εκπαίδευση
• Φιλικό και άνετο εργασιακό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@dorianstrategic.com

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

 

 


17/01/2019

 workforce

SENIOR ANALYST – REAL ESTATE STRATEGIES:  ATHENS

Our client, a leading asset management firm specializing in NPL’s seeks to employ a Senior Analyst for their office in Athens.  The selected candidate will join Real Estate Strategies Team which provides advice and implementation support to banks and real estate investors with their distressed real estate (REO) and non-performing real estate secured loans (NPL’s), including preparing asset business plans, underwriting NPL portfolios and managing REO monetization strategies.

Why Apply:  
This role is ideally suited to a career minded, ambitious individual who is looking for that unique opportunity to prove what they can do and then be rewarded for it. Our client will test your skills and capability to their limits, but this will enable you to grow as you keep learning and evolving with the job.  The job will give you some fantastic opportunities to work in a friendly and team based environment, with a variety of people at all levels of seniority.

The Real Estate Strategies Team works closely with Asset Management and Special Servicing Teams to incorporate the full range of expertise in the solutions provided to the clients and to generate business opportunities across the firm.

Key Responsibilities:
•    Support – assist, as part of a team, in the execution of mandates including real estate business plan preparation, NPL underwriting and REO monetization
•    Analysis – preparing financial analysis, budgets, market studies and cash flows for real estate assets/portfolios, and assisting single investors or groups of investors in the due diligence, pricing and underwriting of real estate assets/portfolio
•    Reporting – preparing and delivering presentation to financial institutions and investors, tracking the performance of their portfolio and prepares reporting to the management Networking and Communication – building and maintaining relationships with local authorities, working and collaborating with 3rd parties (technical advisors, real estate brokers, developers, city and government officials)

Candidate Profile:
•    Undergraduate degree on Real Estate or related fields (Real Estate Management, Planning and Development, Property Appraisal)
•    Candidate or full member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
•    3-5 years of relevant experience.
•    Good understanding of financial statements, asset technical maturity, asset pricing, planning regulations
•    Strong communication, analytical and data organization/interpretation skills
•    Proven ability to multi-task, work under pressure and meet strict deadlines.
•    Good knowledge of Microsoft Office applications (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).
•    Fluent in Greek and English

Interested candidates can forward their CVs to:  workforce-cyprus-197186@resume-forward.loxo.co
or contact Maria Titan on, 0035722679800

 


19/12/2018

 

Ζητείται εξωτερικός συνεργάτης μέλος Μητρώου Εκτιμητών Υπ.Οικονομικών, με ανανεωμένη κάρτα 2019, για συνεργασία με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, με Εταιρεία Εκτιμήσεων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το valeurs@marketvalue.gr

 

 


 

14/11/2018

 

Ακολουθεί αγγελία της εταιρείας Κεραμεύς Α.Ε. Σύμβουλοι Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ακινήτων, για εκτιμητή ακινήτων στη Θεσσαλονίκη:

 

aggelia kerameus

 


25/10/2018

 

Η  VALUES  επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Εκτιμητή Ακινήτων.


Επιθυμητά Προσόντα
•    Πτυχίο Α.Ε.Ι.
•    Άριστη γνώση Η/Υ
•    Άριστη γνώση  Αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
•    Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Αντικείμενο εργασιών:
•    Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
•    Εκτιμήσεις ακινήτων για μεγάλο εύρος σκοπών (εμπράγματη εξασφάλιση, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κλπ)
•    Έρευνες κτηματαγοράς
 
Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail:info@values.gr 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

 


26/9/2018

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων με εμπειρία στο αντικείμενο από 3 έως 5 έτη.

Απαιτούμενα προσόντα: Άριστος χειρισμός του Microsoft Office, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Βιογραφικά στο: g.kyriakopoulos@skaegis.gr

 


11/9/2018

Η  Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας:

Πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακινήτων

Επιθυμητά Προσόντα
•    Πτυχίο Α.Ε.Ι. και κατά προτίμηση μεταπτυχιακές σπουδές
•    Εκτιμητική Πιστοποίηση – Μέλος του RICS ή REV
•    Άριστη γνώση Η/Υ
•    Προετοιμασία σύνθετων εκθέσεων εκτίμησης (DCF μοντέλο, Ξενοδοχεία, κλπ.)
•    Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
•    Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail: dandritsos@eurobank.gr & ekarakitsiou@eurobank.gr 

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια
 


 

30/7/2018

 

Η εκτιμητική εταιρεία CREDIBLE SERVICES A.E. επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων με έδρα στην Αθήνα.    

 

Επιθυμητά προσόντα

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. /T.E.I. (Μηχανικού) 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

• Άριστη γνώση Η/Υ 

• Γνώσεις Εκτιμητικής 

• Κάτοχος άδειας οδήγησης για αυτοψίες εντός Αττικής (διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο)               

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

• Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων ή συναφές αντικείμενο 

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Real Estate 

• RICS ή REV πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων    

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@credible.gr  

 


 

27/7/2018

 

H Arbitrage Real Estate, εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας με έδρα την Αθήνα, αναζητά πιστοποιημένο σύμβουλο – εκτιμητή ακίνητης περιουσίας για τη μόνιμη κάλυψη θέσης στο τμήμα Εκτιμήσεων & Συμβουλευτικής της εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες και χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Image result for arbitrage real estate logo

 

adobeAγγελία Πρόσληψης