Συχνές Ερωτήσεις

 • Ναι, υπάρχει. Όλα τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε έχουν αποκτήσει Α.Μ., τον οποίο μπορούν να πληροφορηθούν από την «Αναζήτηση Μελών». Επιπλέον, τα πιστοποιημένα μέλη έχουν Α.Μ. από την PEOPLE CERT και ειδικά οι REV έχουν Α.Μ. και από την TEGoVA.

 • Κατόπιν αιτήματός του και εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. Υπάρχει σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα.

 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την προσκόμιση τριών τουλάχιστον Α.Π.Υ. κατ΄ έτος. Για τους μισθωτούς με βεβαίωση του εργοδότη. Αυτά τα δικαιολογητικά είναι αυτά που απαιτούνται και για την εγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

 •  Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου, είτε με φαξ, είτε μέσω e- mail: info@avag.gr

 • Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών για όλα τα Επίπεδα παρατίθενται παρακάτω:

   

  • Expert Valuer in Real Estate Property – REV: Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
  • Valuer in Machinery, Plant & Equipment: Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
  • Valuer in Real Estate Property: Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
 • Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή είναι 50 € και η εγγραφή δωρεάν. Η ετήσια συνδρομή αποπληρώνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου στην Alpha Bank με IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79 και στη Εθνική Τράπεζα με IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636. Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
 • Μέσω e-mail αποστέλλεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο (η συγκεκριμένη διευκόλυνση  είναι διαθέσιμη αφού πλέον έχει εγκατασταθεί  η λογιστική εφαρμογή που αγόρασε ο Σύλλογος). Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος είναι ο ταμίας του Συλλόγου. 
 • Είκοσι (20)  ώρες εντός ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. 
 • Είκοσι (20) ώρες για κάθε έτος.
 • Ναι, θα γίνονται  και θα προσμετρούν  στις απαιτούμενες ώρες CPD.
 •  Είκοσι (20) την τελευταία διετία εκ των οποίων το 50% να είναι σύνθετες. Σύνθετες είναι οι εκτιμήσεις επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, τουριστικών μονάδων, κ.α. αλλά και οικοπέδων εισοδήματος, τα οποία εκτιμώνται με την υπολειμματική μέθοδο σε συνδυασμό και με τη μέθοδο συγκριτικών στοιχείων.
 • Δέκα (10) την τελευταία διετία (Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της PEOPLE CERT. 
 • Όχι. Μπορούν να είναι αντίστοιχων ειδικοτήτων όπως και στο σχήμα VALUER για τον τομέα των ακινήτων.
 • Ναι μπορούν, εφόσον είναι μέλη στο Σύλλογο. 
 • Θα φροντίζουν να ενημερώνονται συχνά από την ιστοσελίδα του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ για την δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ημερίδων τους με χαμηλό κόστος. Τα CPD καθορίζονται αποκλειστικά από το Σ.ΕΚ.Ε. και δεν ταυτίζονται πάντα με τη χρονική διάρκεια των ημερίδων.
 •  Όχι δεν είναι απαραίτητη. Για να ενταχθεί όμως κάποιος Εκτιμητής στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών απαιτείται πιστοποίηση.