1. Υπάρχει αριθμός μητρώου (Α.Μ.) του Σ.ΕΚ.Ε ;

1. Υπάρχει αριθμός μητρώου (Α.Μ.) του Σ.ΕΚ.Ε ;

1. Υπάρχει αριθμός μητρώου (Α.Μ.) του Σ.ΕΚ.Ε ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ναι, υπάρχει. Όλα τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε έχουν αποκτήσει Α.Μ., τον οποίο μπορούν να πληροφορηθούν από την «Αναζήτηση Μελών». Επιπλέον, τα πιστοποιημένα μέλη έχουν Α.Μ. από την PEOPLE CERT και ειδικά οι REV έχουν Α.Μ. και από την TEGoVA.