10. Θα γίνονται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης ;

10. Θα γίνονται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης ;

10. Θα γίνονται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ναι, θα γίνονται  και θα προσμετρούν  στις απαιτούμενες ώρες CPD.