14. Στα φροντιστήρια προετοιμασίας του συλλόγου για τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη που δεν θα δώσουν άμεσα εξετάσεις;

14. Στα φροντιστήρια προετοιμασίας του συλλόγου για τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη που δεν θα δώσουν άμεσα εξετάσεις;

14. Στα φροντιστήρια προετοιμασίας του συλλόγου για τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη που δεν θα δώσουν άμεσα εξετάσεις; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ναι μπορούν, εφόσον είναι μέλη στο Σύλλογο.