15. Πως θα εξασφαλίζουν CPD τα μέλη που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές;

15. Πως θα εξασφαλίζουν CPD τα μέλη που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές;

15. Πως θα εξασφαλίζουν CPD τα μέλη που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Θα φροντίζουν να ενημερώνονται συχνά από την ιστοσελίδα του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ για την δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ημερίδων τους με χαμηλό κόστος. Τα CPD καθορίζονται αποκλειστικά από το Σ.ΕΚ.Ε. και δεν ταυτίζονται πάντα με τη χρονική διάρκεια των ημερίδων.