16. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή;

16. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή;

16. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Όχι δεν είναι απαραίτητη. Για να ενταχθεί όμως κάποιος Εκτιμητής στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών απαιτείται πιστοποίηση.