4. Πως στέλνω τα δικαιολογητικά για να γίνω μέλος του Συλλόγου ;

4. Πως στέλνω τα δικαιολογητικά για να γίνω μέλος του Συλλόγου ;

4. Πως στέλνω τα δικαιολογητικά για να γίνω μέλος του Συλλόγου ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου, είτε με φαξ, είτε μέσω e- mail:info@avag.gr