5. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης ;

5. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης ;

5. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών για όλα τα Επίπεδα παρατίθενται παρακάτω:

 

  • Expert Valuer in Real Estate Property – REV: Κυριακή 15 Απριλίου 2018
  • Valuer in Machinery, Plant & Equipment: Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
  • Valuer in Real Estate Property: Κυριακή 24 Ιουνίου 2018