6. Ποια είναι η ετήσια συνδρομή του συλλόγου και πως γίνεται η καταβολή ;

6. Ποια είναι η ετήσια συνδρομή του συλλόγου και πως γίνεται η καταβολή ;

6. Ποια είναι η ετήσια συνδρομή του συλλόγου και πως γίνεται η καταβολή ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή είναι 50 € και η εγγραφή δωρεάν. Η ετήσια συνδρομή αποπληρώνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου στην Alpha Bank με IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79 και στη Εθνική Τράπεζα με IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636. Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.