7. Πως παραλαμβάνει ένα μέλος την απόδειξη πληρωμής για τη συνδρομή ;

7. Πως παραλαμβάνει ένα μέλος την απόδειξη πληρωμής για τη συνδρομή ;

7. Πως παραλαμβάνει ένα μέλος την απόδειξη πληρωμής για τη συνδρομή ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Μέσω e-mail αποστέλλεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο (η συγκεκριμένη διευκόλυνση  είναι διαθέσιμη αφού πλέον έχει εγκατασταθεί  η λογιστική εφαρμογή που αγόρασε ο Σύλλογος). Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος είναι ο ταμίας του Συλλόγου.