8. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτείται να διαθέτει ο υποψήφιος για την πιστοποίηση VALUER και EXPERT VALUER/REV;

8. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτείται να διαθέτει ο υποψήφιος για την πιστοποίηση VALUER και EXPERT VALUER/REV;

8. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτείται να διαθέτει ο υποψήφιος για την πιστοποίηση VALUER και EXPERT VALUER/REV; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20)  ώρες εντός ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.