Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως σας ενημερώσαμε προ μηνός, κατόπιν απαίτησης των μελών μας και ενεργειών του Συλλόγου, ο Σύλλογος εξασφάλισε μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance, δυνατότητα σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής :

1.  Περίοδος ασφάλισης 12 μήνες.

2.  Ασφαλιζόμενα Όρια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

    ·  Ανά άτομο και ανά περιστατικό (για την περίοδο ασφάλισης)    ΕΥΡΩ 500.000

    ·  Ανώτατο Όριο Ευθύνης για την περίοδο ασφάλισης                ΕΥΡΩ 5.000.000

3.  Η κάλυψη αφορά στην αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου υπό την ιδιότητά του ως εκτιμητή ακινήτων για απαιτήσεις που θα προκύψουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη σχετιζόμενη με τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης. Καλύπτονται τυχόν νομικά έξοδα.

4.  Απαλλαγή 2.500 ΕΥΡΩ ανά απαίτηση.

5.  Ασφάλιστρα 290 ΕΥΡΩ/χρόνο με ελάχιστη εξασφάλιση 100 μελών. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, για να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν τουλάχιστον 100 μέλη του Συλλόγου, μετά από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, δεδομένου ότι ο αριθμός των 400 ατόμων που όριζε η εταιρεία είναι προς το παρόν ανέφικτος. Η ανταπόκριση μετά από επανειλημμένες πιέσεις μας ήταν θετική ως προς τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μελών (από 400 σε 100), με μικρή όμως επιβάρυνση από 275 ΕΥΡΩ σε 290 ΕΥΡΩ. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail του Συλλόγου info@avag.gr για να εξασφαλιστεί ο σχετικός αριθμός των μελών και εν συνεχεία ο Σύλλογος να προχωρήσει στην τελική έγκριση του συμβολαίου. 

Όπως έγινε σαφές και σε πρόσφατη ημερίδα του Συλλόγου με θέμα την Αστική Ευθύνη των εκτιμητών, η ασφαλιστική κάλυψη των εκτιμητών είναι πλέον ανάγκη και η κατ’ αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Prime Insurance αποτελεί πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσει η ασφάλιση του κλάδου με καλούς όρους. Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και καλύτερα προγράμματα στο  μέλλον καθώς η ασφαλιστική αγορά θα εξοικειώνεται με το επάγγελμα και τους κινδύνους του.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν το πρόγραμμα με τη συμμετοχή τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αλέξανδρο Βασιλείου (6932451711)  και τον Αντιπρόεδρο κ. Αναστάσιο Αμπατζή (6948804973).

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου       Καλλιόπη Ν. Δερμάτη
         Πρόεδρος                    Γενική Γραμματέας