Δελτίο Τύπου 23/09/2023

Δελτίο Τύπου 23/09/2023

Δελτίο Τύπου 23/09/2023 1600 1200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) πραγματοποίησε το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την ημερίδα με τίτλο «Business Valuation: Exploring the basic elements»

Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 180 ενδιαφερόμενοι από όλη την Ελλάδα, δια ζώσης και διαδικτυακά.  

Σκοπός της ημερίδας ήταν να εμβαθύνει στις μεθοδολογίες των  Εκτιμήσεων των Επιχειρήσεων και Άυλων Αγαθών και γι’ αυτό το λόγο συμμετείχαν εκλεκτοί εισηγητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα Αντιγόνη Δούναβη, κήρυξε την έναρξη της ημερίδας, καλωσορίζοντας  τα παρευρισκόμενα μέλη και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Αρχικά, ο κ. Ivars Strautins, REV, REV-BV, REV-PME, ανέλυσε τις διαφορές ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα που εκδίδει η TEGOVA για την ακίνητη περιουσία, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό και τις εκτιμήσεις επιχειρήσεων & άυλων αγαθών. Ολοκλήρωσε την εισήγησή του με πρακτικά παραδείγματα πάνω στη θεματολογία αυτή.

Στη συνέχεια, η κα Ella Dunphy, FIPAV, REV, REV-BV, MSCSI, MRICS, τόνισε την σπουδαιότητα των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων στην εκπαίδευση των εκτιμητών.

Κατόπιν, ο κος Γεώργιος Κουμής, ΜΒΑ, ανέλυσε τη μέθοδο WACC και την σπουδαιότητά της στις εκτιμήσεις επιχειρήσεων.

Ο κος Βασίλης Ευθυμίου, MSc. Ph.D., CFA, MRICS, PRM, Real Estate Valuer, ανέλυσε την Μέθοδο Συγκρίσιμων Εταιρειών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Την ημερίδα έκλεισε κος Στέφανος Μαμάκης, M.Sc.,Ph.D.,MRICS,FMVA, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την εφαρμογή των εκτιμητικών μεθόδων στις εκτιμήσεις επιχειρήσεων και άυλων αγαθών .

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, κα Αντιγόνη Δούναβη, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.,  ευχαριστούν όλους τους εισηγητές για την άψογη συνεργασία.