Δελτίο Τύπου – 24/11/2023

Δελτίο Τύπου – 24/11/2023

Δελτίο Τύπου – 24/11/2023 1800 1800 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τους τελευταίους μήνες  το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έλαβε γνώση για περίπτωση εκτιμητή, μέλος του Συλλόγου, που διενεργεί εκτιμήσεις για δικαστικούς επιμελητές χωρίς να κατέχει την ανάλογη πιστοποίηση.

Μέσα από την έρευνα που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από επικοινωνία με το ίδιο το μέλος και με τον δικαστικό επιμελητή , τους γνωστοποιήθηκε η αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τήρησης του κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου.

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το συγκεκριμένο μέλος παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό.

Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε σε όλα τα μέλη μας ότι για την ευρύτερη προστασία του επαγγέλματός μας και των συνθηκών εργασίας όλων μας, οφείλουμε να ακολουθούμε τον κώδικα δεοντολογίας μας.

Στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                          Γενικός Γραμματέας