Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property (Θεσσαλονίκη)

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property (Θεσσαλονίκη)

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property (Θεσσαλονίκη) 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property (Θεσσαλονίκη):

     Ημερομηνία: Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

     Διάρκεια:  20 ώρες

     Τόπος διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίου 8, Τ.Κ. 54629

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

·         Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όσα Mέλη καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό ακόμη και όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

·         Τα Σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε Μέλη του Συλλόγου & προσμετρούν με είκοσι (-20-) ώρες Continuous Professional Development (C.P.D.).

·         Τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπηθούν και το υλικό θα διατεθεί σε όσους καταβάλουν το αντίστοιχο κόστος.

·         Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100 ευρώ) – Κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου:

Alpha Bank. Αρ. Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 / IBAN:GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
ή
Εθνική Τράπεζα. Αρ. Λογαριασμού: 080/006966-36 / IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636