Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος υποστηρίζει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα :

Εκτιμητής Ακινήτων, Real Estate Investment & Finance, Real Estate Management του ΕΚΠΑ.”

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά θα αναγνωρίζονται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως έξι (6) μήνες επαγγελματική εμπειρία  στην Εκτιμητική και θα προσμετρούν για τη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, θα προσμετρούν ως είκοσι (20) ώρες εκπαίδευσης CPD.

Παρακάτω οι σχετικές πληροφορίες:

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: “Εκτιμητής Ακινήτων”

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/09/2020 – Έναρξη Μαθημάτων: 28/09/2020

*Early Entry για αιτήσεις έως 31/08/2020 με σημαντικές εκπτώσεις.

Το πρόγραμμα «Εκτιμητής Ακινήτων» απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου αγοράς των ακινήτων, όπως οι εκτιμητές, οι μεσίτες, οι επενδυτικοί σύμβουλοι και οι τραπεζικοί με αντικείμενο τα ακίνητα. Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Στόχοι του προγράμματος είναι η κάλυψη σε ικανοποιητικό βαθμό των διεθνών αναδειγμένων εκπαιδευτικών προδιαγραφών οι οποίες οδηγούν στην επαγγελματική πιστοποίηση των εκτιμητών ακινήτων, και η δημιουργία ουσιαστικών πρακτικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες από ευρύτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, όπως η μεσιτική και η επενδυτική των ακινήτων

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη:

 • ΣΕΚΕ
 • RICS Hellas
 • ΕΛΙΕ
 • Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών
Τίτλος ΠρογράμματοςΔιάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Εκτιμητής Ακινήτων61927,68Εξειδικευμένης ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών 
Υποβολή 
αίτησης
Πετράκης Παναγιώτης και Μουζάκης Φώτιος 

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική


Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: “Real Estate Investment and Finance”

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/09/2020 – Έναρξη Μαθημάτων: 28/09/2020

*Early Entry για αιτήσεις έως 31/08/2020 με σημαντικές εκπτώσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Estate Investment and Finance» απευθύνεται σε επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου της αγοράς των ακινήτων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επενδυτικά σχήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα. Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Τα έξι μαθήματα γύρω από τα οποία είναι οργανωμένο παρέχουν ένα συγκροτημένο και σφαιρικό πλαίσιο για την οργάνωση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης πάνω στο απαιτητικό αντικείμενο της ακίνητης περιουσίας. Επιπρόσθετα, η ουσιαστική κατανόηση των απαιτητικών θεμάτων που καλύπτει το πρόγραμμα ενισχύεται από την ευρηματική μέθοδο διδασκαλίας και τη χρήση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων από την ελληνική αγορά επενδύσεων σε ακίνητα. Το πρόγραμμα αυτό συναντάται σε ένα αριθμό πεδίων με το πρόγραμμα «Εκτιμητής Ακινήτων», αλλά στοχεύει σε διαφορετικό πεδίο εμβάθυνσης.

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη:

 • ΣΕΚΕ
 • RICS Hellas
 • ΕΛΙΕ
 • Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών
Τίτλος ΠρογράμματοςΔιάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Real Estate Investment and Finance625410,16Εξειδικευμένης ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών 
Υποβολή 
αίτησης
Πετράκης Παναγιώτης και Μουζάκης Φώτιος 

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική


 Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: “Real Estate Management”

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/09/2020 – Έναρξη Μαθημάτων: 28/09/2020

*Early Entry για αιτήσεις έως 31/08/2020 με σημαντικές εκπτώσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Estate Management» απευθύνεται στους απασχολούμενους στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Τα πέντε μαθήματα γύρω από τα οποία είναι οργανωμένο το μάθημα παρέχουν ένα συγκροτημένο και σφαιρικό πλαίσιο για την οργάνωση της γνώσης πάνω στο πολύπλευρο αντικείμενο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, από θεωρητική, πρακτική και περιγραφική άποψη. Η οργάνωση της ύλης εστιάζει αποτελεσματικά πάνω στα πεδία της οργάνωσης επιχειρήσεων και εξειδικευμένα θέματα της ακίνητης περιουσίας, προσφέροντας ένα σφαιρικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τον επαγγελματία ή για όποιον επιθυμεί να επεκτείνει τις γνώσεις του πάνω στο ευρύτερο πεδίο της ακίνητης περιουσίας.

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη: 

 • ΣΕΚΕ
 • RICS Hellas
 • ΕΛΙΕ
 • Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών
Τίτλος ΠρογράμματοςΔιάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Real Estate Investment and Finance61787,12Εξειδικευμένης ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών 
Υποβολή 
αίτησης
Πετράκης Παναγιώτης και Μουζάκης Φώτιος 

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική


Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Πετρακης Παναγιωτης

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουζακης Φωτιος

Ερευνητής και Σύμβουλος Οικονομικών της ακίνητης περιουσίας