Εξετάσεις Πιστοποίησης και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

Εξετάσεις Πιστοποίησης και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

Εξετάσεις Πιστοποίησης και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις Πιστοποίησης και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

 

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων σας, καταγράφηκε η αναγκαιότητα διενέργειας νέων εξετάσεων πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό ο σύλλογος σε συνεργασία με την PeopleCert κατέληξε στα εξής:

Α) Εξετάσεις Expert Valuer in Property – REV στις 28/9/2019

Β) Εξετάσεις για τα σχήματα Valuer in Real Estate Property και Valuer in Machinery Plant and Equipment στις 2/11/2019

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια για όλα τα παραπάνω σχήματα θα λάβουν χώρα μόνο στις 29-30 Ιουνίου 2019 και δεν θα γίνουν άλλα προπαρασκευαστικά σεμινάρια εντός του έτους. (Για το σχήμα Valuer in Plant and Equipment είναι πιθανό τα σεμινάρια αυτά να πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα)

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όσα Mέλη καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό ακόμη και όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις..

Παρακαλούμε, όπως δηλώσετε συμμετοχή για τα σεμινάρια έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης για τα παρακάτω σχήματα πιστοποίησης:

 

  • Expert Valuer in Real Estate Property – REV

  • Valuer in Real Estate Property

  • Valuer in Machinery Plant & Equipment

 

Ημερομηνία: Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Διάρκεια:  20 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  •     Τα Σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε Μέλη του Συλλόγου & προσμετρούν με είκοσι (-20-) ώρες Continuous Professional Development (C.P.D.).
  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100 ευρώ) – Κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου

Alpha Bank. Αρ. Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 / IBAN:GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
ή
Εθνική Τράπεζα. Αρ. Λογαριασμού: 080/006966-36 / IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο email του Συλλόγου info@avag.gr σκαναρισμένο το αποδεικτικό κατάθεσης του κόστους συμμετοχής μέχρι και Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και να αναφέρουν σε ποια πόλη επιθυμούν να παρακολουθήσουν, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και ποιο σεμινάριο, Real Estate Property ή Machinery.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας