Ετήσια Τακτική – Απολογιστική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική – Απολογιστική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική – Απολογιστική Συνέλευση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Με επιτυχία διεξήχθη η Ετήσια Τακτική – Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 30 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Athens Cypria στο Σύνταγμα.

Στην Συνέλευση υπήρξε απαρτία και συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ο Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του έτους 2021 (1/6/2020 – 31/5/2021), ο οικονομικός απολογισμού του έτους 2021 (1/6/2021 – 31/5/2022) και ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2022 (1/6/2022 – 31/5/2023).