Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε.

Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε.

Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Εκτιμήσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Η/Μ Εγκαταστάσεων με την Μέθοδο Κόστους – Ο Ρόλος του Συντελεστή Κατάστασης στην Αγοραία Αξία – Οι Παραδοχές που λαμβάνονται, Εκτιμήσεις Ενεχύρων (Αποθέματα – Μηχανήματα – Εξοπλισμός) – Η Σημασία Ποιότητας & Υποστήριξης για Επιτυχημένες Φ/Β Επενδύσεις” στις 8 Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο, στο Ξενοδοχείο Αμαλία” (Αμαλίας 10) στην Αθήνα.

Η παραπάνω ημερίδα απευθύνεται μόνο σε Μέλη ΕΛ.Ι.Ε. και προσμετρά με τέσσερις (-4-) ώρες C.P.D.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας