ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΡΟΥΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΟΥΝΑΒΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΟΡΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ