Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής – Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής – Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής – Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.ΕΚ.Ε.)  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 24, προσκαλεί όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 13η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00  στο ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 

  •  Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του έτους 2018 (1/6/2018 – 31/5/2019). 
  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 (1/6/2018 – 31/5/2019).
  • Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1/6/2019 – 31/5/2020).


Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία (όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου), τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την 27η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικών ταμειακά ενήμερων μελών του Συλλόγου.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλα τα τακτικά μέλη όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρα 12 και 13 του Καταστατικού.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας