Πρόταση για Μεταπτυχιακό Προγράμμα

adobe

Πρόταση για Μεταπτυχιακό Προγράμμα

Πρόταση για Μεταπτυχιακό Προγράμμα 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος προτείνει σε μέλη και μη του Συλλόγου, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ”Ποσοτική Εκτιμητική” με κατεύθυνση ”Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων” του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, το συνολικό κόστος είναι περίπου 6.000€ και προσφέρει 1 χρόνο επιπλέον εκτιμητική προϋπηρεσία. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του τμήματος οικονομικών κ. Ιωάννης Μπασιάκος. Επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας

 

 

 Συνημμένο:

 

adobe Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών