Συμπληρωματική πρόσκληση για προσδιορισμό Τιμών Ζώνης Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και Επιπρόσθετη πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέες τιμές ζώνης

Συμπληρωματική πρόσκληση για προσδιορισμό Τιμών Ζώνης Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και Επιπρόσθετη πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέες τιμές ζώνης

Συμπληρωματική πρόσκληση για προσδιορισμό Τιμών Ζώνης Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και Επιπρόσθετη πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέες τιμές ζώνης 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με πληροφορίες μας την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί Υπουργική Απόφαση με την οποία θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα προσδιορισμού των τιμών ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών. Αφορά κυρίως αυτούς που δεν πρόλαβαν να εισαγάγουν τις εργασίες  τους από την πρώτη και δεύτερη Υπουργική Απόφαση.

Επίσης θα υπάρξει η δυνατότητα αλλαγής του επισυναπτόμενου pdf της τεχνικής έκθεσης σε όλους τους εκτιμητές που συμμετείχαν στην διαδικασία,  για  την ορθή διασταύρωση των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τα εφαρμοζόμενα υπολογιστικά φύλλα. Το τελευταίο είναι απαραίτητο, γιατί μετά από έλεγχο του Υπουργείου, διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ότι, υπήρξε αναντιστοιχία των περιγραφόμενων στην έκθεση συγκριτικών στοιχείων και των εφαρμοζόμενων στο υπολογιστικό φύλλο.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην  τεχνική έκθεση την υπογραφή και την  σφραγίδα σας (όσοι δεν το πράξατε), βάσει και των οδηγιών που σας δόθηκαν. Οι εργασίες του παραπάνω συμπληρωματικού έργου προσδιορισμού των υπολειπόμενων τιμών ζώνης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/08/2020.

Επίσης σας ενημερώνουμε  ότι, δημοσιεύτηκε επιπροσθέτως  η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 68ΦΧΗ-00Τ) και θα αναρτηθεί σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/a-t-epaa/ektimeseis-timon-zones-apaa).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 24.07.2020 – 01.08.2020.

Η δημόσια κλήρωση για την ανάθεση των εκτιμήσεων θα διεξαχθεί στις 03.08.2020 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (οδός Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο) και σε ώρα που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.