Συνάντηση Σ.ΕΚ.Ε. με Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συνάντηση Σ.ΕΚ.Ε. με Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συνάντηση Σ.ΕΚ.Ε. με Υπουργείο Δικαιοσύνης 1600 1200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Την Παρασκευή 18/11/2022, η Πρόεδρος κα Αντιγόνη Δούναβη, η Αντιπρόεδρος κα Μαριάννα Σφούγγαρη και τα μέλη του Δ.Σ. κα Μαρία Λιάκου και κα Λίλιαν Παπαορφανού, εκπροσωπώντας το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Κώτσηρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε στον Υφυπουργό το έργο του Συλλόγου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτιμητές-μέλη του Συλλόγου στις περιπτώσεις κατασχέσεων και πλειστηριασμών και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη εκτέλεση καθηκόντων τους στις εν λόγω περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, αναδείχθηκε στον Υφυπουργό η αναγκαιότητα να καθοριστεί ελάχιστη αμοιβή για τους εκτιμητές στις περιπτώσεις κατασχέσεων και πλειστηριασμών και αναφέρθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που προκύπτουν στις διαδικασίες.

Συμπληρωματικά, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων του εκτιμητή καθότι παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα σοβαρές οχλήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη της έκθεσης εκτίμησης.

Κατόπιν αναλύθηκε η αναγκαιότητα διαβάθμισης της δημόσιας έκθεσης των εκτιμήσεων για τους πλειστηριασμούς.

Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας σε θέματα ευαισθητοποίησης των κρατικών φορέων καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις από Δικαστήρια χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (εκτίμηση) και ο εκάστοτε Πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας με γνώση της αγοράς ακινήτων, αποφαίνεται κατόπιν δικής του έρευνας ως προς την αξία ενός ακινήτου. Σε άλλες περιπτώσεις λαμβάνονται αποφάσεις με εκθέσεις επαγγελματιών οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι εκτιμητές και ως εκ τούτου δεν τηρούν τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ζητήθηκε η ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα διασφαλίζει ότι η έκθεση εκτίμησης θα παρέχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο πλέον αρμόδιος για το προσδιορισμό των αναγραφόμενων αντικειμενικών αξιών στους τίτλους μεταβίβασης είναι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές του Μητρώου του Υπ. Οικ. και όχι οι συμβολαιογράφοι και η πρόταση του Συλλόγου ήταν ο προσδιορισμός της αναγραφόμενης αντικειμενικής αξίας στους τίτλους μεταβίβασης να γίνεται από τους πιστοποιημένους εκτιμητές του Μητρώου.

Κλείνοντας, προσφέραμε στον Υφυπουργό το βιβλίο των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, το οποίο ο Υφυπουργός δέχτηκε με μεγάλη χαρά και δεσμεύτηκε να  εξασφαλίσει την ακόμη στενότερη συνεργασία του ΣΕΚΕ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίλυση των ζητημάτων των εκτιμητών και τη δίκαιη αμοιβή της εργασίας τους.