Συχνές Ερωτησεις

16. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή;

16. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Όχι δεν είναι απαραίτητη. Για να ενταχθεί όμως κάποιος Εκτιμητής στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών απαιτείται πιστοποίηση.

περισσότερα

15. Πως θα εξασφαλίζουν CPD τα μέλη που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές;

15. Πως θα εξασφαλίζουν CPD τα μέλη που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Θα φροντίζουν να ενημερώνονται συχνά από την ιστοσελίδα του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ για την δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ημερίδων τους…

περισσότερα

14. Στα φροντιστήρια προετοιμασίας του συλλόγου για τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη που δεν θα δώσουν άμεσα εξετάσεις;

14. Στα φροντιστήρια προετοιμασίας του συλλόγου για τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη που δεν θα δώσουν άμεσα εξετάσεις; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ναι μπορούν, εφόσον είναι μέλη στο Σύλλογο. 

περισσότερα

13. Στις επικείμενες εξετάσεις για τα μηχανολογικά οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο Μηχανολόγοι:

13. Στις επικείμενες εξετάσεις για τα μηχανολογικά οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο Μηχανολόγοι: 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Όχι. Μπορούν να είναι αντίστοιχων ειδικοτήτων όπως και στο σχήμα VALUER  για τον τομέα των ακινήτων. 

περισσότερα

12. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση VALUER ;

12. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση VALUER ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Δέκα (10) την τελευταία διετία (Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της PEOPLE CERT. 

περισσότερα

11. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση EXPERT VALUER & την αναγνώριση REV;

11. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση EXPERT VALUER & την αναγνώριση REV; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20) την τελευταία διετία εκ των οποίων το 50% να είναι σύνθετες.Σύνθετες είναι οι εκτιμήσεις επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων,…

περισσότερα

10. Θα γίνονται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης ;

10. Θα γίνονται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ναι, θα γίνονται  και θα προσμετρούν  στις απαιτούμενες ώρες CPD.

περισσότερα

9. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτούνται στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του σχήματος ;

9. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτούνται στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του σχήματος ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20)  ώρες για κάθε έτος. 

περισσότερα

8. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτείται να διαθέτει ο υποψήφιος για την πιστοποίηση VALUER και EXPERT VALUER/REV;

8. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτείται να διαθέτει ο υποψήφιος για την πιστοποίηση VALUER και EXPERT VALUER/REV; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20)  ώρες εντός ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. 

περισσότερα

7. Πως παραλαμβάνει ένα μέλος την απόδειξη πληρωμής για τη συνδρομή ;

7. Πως παραλαμβάνει ένα μέλος την απόδειξη πληρωμής για τη συνδρομή ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Μέσω e-mail αποστέλλεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο (η συγκεκριμένη διευκόλυνση  είναι διαθέσιμη αφού πλέον έχει εγκατασταθεί  η λογιστική εφαρμογή που…

περισσότερα