ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος απέστειλε το παρακάτω αίτημα μέσω email προς εταιρίες και δημόσιους φορείς, ζητώντας την αναθεώρηση και αύξηση των αμοιβών και των οδοιπορικών των εκτιμητών:

‘’Ο ρόλος των εκτιμητών τα τελευταία χρόνια είναι αναντίρρητα κρίσιμος, καθώς ο προσδιορισμός των αξιών των ακινήτων αποτελεί θεμέλιο λίθο για τις αποφάσεις που λαμβάνουν επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλοι οργανισμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις έχουν αναβαθμίσει το ρόλο του εκτιμητή, ο οποίος καλείται να λαμβάνει διαρκή και συνεχόμενη εκπαίδευση, να ενημερώνεται για τις αλλαγές της νομοθεσίας, να προβαίνει σε εις βάθος μελέτη των αγορών, να εκπονεί οικονομικές αναλύσεις και να εργάζεται με ακρίβεια στους ιδιαίτερα απαιτητικούς χρόνους και στον όγκο των εκτιμήσεων λόγω της μαζικότητας με την οποία διενεργούνται.

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων σχετικά με τις αμοιβές και την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων που αφορούν στις εκτιμήσεις ακινήτων, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και άλλων εκτιμητικών εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το σημαντικό ρόλο του εκτιμητή στην αγορά του real estate
  • Τις αυξανόμενες απαιτήσεις στη σύνταξη των εκτιμήσεων και την παράδοση πολύπλοκων εκθέσεων
  • Τη σημαντική ευθύνη του εκτιμητή που απορρέει από την υπογραφή του και τη σφραγίδα του λόγω υιοθέτησης των EVS και των IVS
  • Των εργατοωρών που απαιτούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων

Προτείνουμε την αύξηση των αμοιβών και των οδοιπορικών εξόδων των εκτιμητών.

Το θετικό κλίμα που κυριαρχεί στην κτηματαγορά, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής, η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες επιτάσσουν την αναπροσαρμογή των απολαβών.

Ως Σύλλογος, πιστεύουμε ότι οι καλύτερες αμοιβές αντανακλούν πρακτικά την αναγνώριση του σημαντικού έργου του εκτιμητή.’’

Με εκτίμηση,

 —

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής